Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

Fagoperatør i metallurgiske prosessfag er yrkestittelen for prosessfagarbeidere i en stor bransjefamilie som omfatter produksjonen av jern og stål, lettmetaller, ferrolegeringer, kalsiumkarbid, silisiumkarbid, silisiummetall og nikkel.

Med et så vidt produktspekter vil arbeidsoppgavene veksle med produksjonstypen. Ditt arbeid som fagoperatør er i utgangspunktet å overvåke, styre og regulere en produksjon som skjer i store ovner med forskjellig form og størrelse, eller elektrolyseceller. Det dreier seg om særlig kraftkrevende prosesser, og reguleringen av strømmen til elektrodene er viktig i styringen av prosessen. Informasjonsteknologi erstatter tidligere styringssystemer for innmating av råstoffer og drift for øvrig. Driften krever både stor grad av selvstendighet og tett samarbeid. Produksjonen går døgnet og året rundt, og er derfor basert på skiftarbeid.

Faget har stor kunnskapsbredde, Man lærer å kontrollere elektrokjemiske og -metallurgiske prosesser. Man får god innsikt og ferdigheter i drift og daglig vedlikehold av smelteovner og elektrolyseceller, men også i automatisering og informasjonsteknologi samt konstruksjon av driftsutstyr.


Norge har med sin fossekraft en rekke aluminiums- og smelteverk fra Sarpsborg i sydøst og så å si langs hele kysten til Finnfjordbotn i Troms. Det er bedrifter med meget aktuelle produkter, og de vil alltid ha behov for dyktige fagoperatører.

Teknisk interesse og årvåkenhet er viktige egenskaper. Man må være innstilt på skiftarbeid.

Alle som jobber i metallurgisk industri skal være best mulig sikret mot skader og ulykker. Bedriftene har innført HMS, som står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er for å sikre de ansatte og miljøet rundt bedriften. Det hører til fagarbeidrens oppgaver å bidra til et godt miljø.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

Utdanningen tar fire år. Yrkeskompetanse får man etter to års videregående opplæring i skole og to år i lære.

-Videregående trinn 1 (Vg1): Teknikk og industriell produksjon
-Videregående trinn 2 (Vg2): Kjemiprosess
-Toårig betalt læretid i Metallurgiske prosessfag

Etter endt læretid avlegger man fagprøve.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

Jobbmuligheter - Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

KarriereStart.no - Temaside Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fagoperatør i metallurgiske prosessfag

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner