Produksjonstekniker

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Produksjonstekniker

Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken utdanning og bakgrunn du har. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. En ingeniør i produksjonsteknikk har normalt mer ansvar, og kan også utvikle nye tekniske og administrative løsninger. Ingeniører i produkssjonsteknikk kan også ha lederstillinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en produksjonstekniker:

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta helse, miljø og sikkerhet ( HMS)

Som produksjonstekniker planlegger du en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. Du beregner materialforbruk og velger material, metode og måleutstyr basert på ordre.

Systemene kan være mekatroniske, det vil si de har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. Som produksjontekniker kan du jobbe med roboter og automatisering.

Faget er nært knyttet yrkene automatiker og industrimekaniker, men de har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer. Produksjonsteknikk er også nært knyttet maskinarbeiderfaget og sveisefaget.


En produksjonstekniker samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr. 

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Produksjonstekniker

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
Videregående trinn 2 (Vg2): industriteknologi
2 års opplæring i bedrift: produksjonsteknikkfaget

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Jobbmuligheter - Produksjonstekniker

KarriereStart.no - Temaside Produksjonstekniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Produksjonstekniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Produksjonstekniker

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner