Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør)

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en studieinspektør

Studieinspektører bistår rektor i arbeidet med undervisningstilbud og den daglige administrative ledelsen av videregående skole og universitet / høyskole eller har ansvaret for bedriftsintern opplæring.

Arbeidsoppgavene kan være å

- Påse at det finnes faglig dekning for planlagt undervisningstilbud på skolen. 

- Tilrettelegge det faglige og pedagogiske samarbeidet mellom lærerne.

- Utarbeide oversikt over elevenes ønsker om studieretningslinje, fag og valgfag.

- Gi råd om kursinnhold og eksaminasjonsmetoder.

- Utarbeide forslag til fordeling av elevene i klasser og grupper.

- Tilrettelegge materialet for timeplanlegging.

- Ha ansvaret for å arrangere prøver ved å kontrollere oppmeldinger.

- Utarbeide forslag til avvikling av prøver.

- Sørge for nødvendig tilsyn og for at eksamensprotokoller blir ført.

- Skaffe vikarer.

- Vurdere og følge opp skolens samlede undervisnings og utdanningstilbud.

- Utarbeide og følge opp langtidsplaner og årsplaner for avdelingenes ansvarsområder, for eksempel studieveiledning, studieinformasjon og generell studieadministrasjon (på universiteter og høyskoler)

- Ha ansvar for bedriftsintern opplæring.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Studieinspektør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Studieinspektør


 

 

 

Jobbmuligheter - Studieinspektør

 

KarriereStart.no - Temaside Studieinspektør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Studieinspektør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Studieinspektør

 

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner