Styrer / Bestyrer

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Styrer / Bestyrer

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift - og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå.

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for en bestyrer kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som bestyrer kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være bestyrer på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller liknende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du vil fungere som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon forskning - eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.


Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Personlige egenskaper - Styrer / Bestyrer

En bestyrer må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som bestyrer må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal ha suksess, og skjønne hvordan du skal få de ansatte og ledelsen til å samarbeide. Evne til kommunikasjon og dialog er nødvendig.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Styrer/ Bestyrer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Styrer / Bestyrer


 

 

 

Jobbmuligheter - Styrer / Bestyrer

 

KarriereStart.no - Temaside Styrer / Bestyrer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Styrer / Bestyrer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Styrer / Bestyrer

 

 

 

Lønnsnivå - Styrer / Bestyrer

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte i lederyrker er 740 400 kroner (SSB 2013).

Lønnsnivået for ledere vil variere på bakgrunn av utdanning, ansiennitet, hvilken bedrift du jobber i, og om du er leder i det offentlige eller i det private. I en del tilfeller kan også suksess spille en rolle. Ofte er ledere lønnet på samme nivå som sine medarbeidere, men med ledertillegg.

 

 

 

Takk til / Kilder

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk