Økonom

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Økonom

Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.

Merk at siviløkonomer, som i stor grad jobber med ledelse på bedriftsnivå, ikke er det samme som en samfunnsøkonom, som jobber med å analysere økonomien i samfunnet.

For mange økonomer består mye av arbeidet i å analysere økonomien i samfunnet, både i samfunnet generelt, eller i bedrifter og organisasjoner. Økonomer lager rapporter på hvordan den nåværende økonomiske situasjonen er, og forutsi hvordan utviklingen vil bli i fremtiden.

Vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

administrative oppgaver
regnskaps- og budsjettarbeid
økonomiske analyser og bedriftsstrategi
markedsføring
personaladministrasjon
logistikk og ledelse
Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.


Eksempler på økonomiyrker:

LES OGSÅ: Studentguide, Oslo (toppheader)

  • regnskapsfører
  • revisor
  • samfunnsøkonom
  • siviløkonom
  • økonomisjef
  • økonomikonsulent

 

 

 

 

Personlige egenskaper - Økonom

Som økonom er du teoretisk og analytisk anlagt, og har evnen til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Økonomen er glad i tall og er oppdatert på økonomi i samfunnet.

LES OGSÅ: valg av utdanning test

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Økonom

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede studieløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

LES OGSÅ: Studielandsguide header UK (wip)

Studievalg.no - Relaterte studier til Økonom


 

 

 

Jobbmuligheter - Økonom

Det er behov for økonomer både i det private og i det offentlige. Mange jobber i det private næringslivet - med bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, reiseliv, IT og annet. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

LES OGSÅ: Studielandsguide artikkel UK (wip)

KarriereStart.no - Temaside Økonom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Økonom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Økonom

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.bliokonom.no/

http://www.econa.no/

http://www.samfunnsokonomene.no/

http://www.revisorforeningen.no/

http://www.narf.no/

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk