Togleder

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Togleder

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken, og sørger for at togene går i rute. Det er toglederen som gir ordre om innstilling av tog, og som tillater at det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger.

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

 

 

 

Personlige egenskaper - Togleder

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. God evne til samarbeid og evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner er viktig.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Togleder

Med utdanning og erfaring som trafikkstyrer kan du videreutdanne deg til togleder. Etter ca. ett års opplæringstid med og bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en fjernstyringssentral.

For å bli trafikkstyrer må du ta trafikkaspirantutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som hører til Jernbaneverket.

Studievalg.no - Relaterte studier til Togleder


 

 

 

Jobbmuligheter -  Togleder

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, som oftest i miljøer sammen med toginformatører og elkraftoperatører. I noen trafikkstyringssentraler er toglederen alene på jobb deler av døgnet.

Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo, Hamar, Trondheim og Narvik.

KarriereStart.no - Temaside Togleder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Togleder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Togleder

 

 

 

Lønnsnivå - Togleder

Togleder avlønnes lønnstrinn 51 i statens lønnsregulativ, det vil si 411 400 kroner i året (Norsk Toglederforening 2011). I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.togleder.no/

http://www.jernbaneverket.no/

http://www.sjt.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk