Prosessingeniør

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Prosessingeniør

En prosessingeniør har ansvar for utvikling, drift og optimalisering av prosessanlegg. Som prosessingeniør overvåker og vedlikeholder du maskiner og rørsystemer. Prosessingeniøren designer og konstruerer prosessanlegg.

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien med utvinning, transport, seperasjon, rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Du vil beregne og kalkulere for å finne optimale løsninger for behandling av olje- og gass. Som prosessingeniør kan du jobbe med teknologiske løsninger som "flerfasetransport", der olje, vann og gass transporteres i samme rør i stedet for separate rør.

Typiske arbeidsoppgaver:

  • prosjektering
  • drift og vedlikehold av prosessanlegg
  • konstruksjon av prosessanlegg
  • fungere som rådgivende ingeniør

Prosessingeniøren jobber sammen med produksjonsingeniøren med overvåkingssystemer og samarbeider tett med prosessteknikeren, som arbeider med daglig drift av prosessanlegg.

Som prosessingeniør kan du også jobbe innen næringsmiddelindustri, med vann og avløp eller kraftproduksjon.

 

 

 

 

Personlige egenskaper - Prosessingeniør

Du bør ha interesser for fag som matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. Du bør være åpen for å jobbe i andre land i perioder av yrkeskarrieren din. Du bør være fleksibel, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre bør du trives med å jobbe i et internasjonalt miljø.


 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Prosessingeniør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Prosessingeniør


 

 

 

Jobbmuligheter - Prosessingeniør

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore. Som prosessingeniør kan du også jobbe innen næringsmiddelindustri, med vann og avløp eller kraftproduksjon.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

KarriereStart.no - Temaside Prosessingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Prosessingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Prosessingeniør

 

 

 

Lønnsnivå - Prosessingeniør

Lønnsnivået innen ingeniøryrket er generelt sett godt. Ingeniører som arbeider innen olje- og gasssektoren tjener gjerne noe mer enn andre ingeniørgrupper.

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte med høgskoleutdanning i olje- og gassutvinning og bergverksdrift er 715 200 kroner (Kilde: SSB 2012).

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Mer informasjon / linker

Industri Energi

NITO

Norsk olje og gass

SAFE

Tekna

Verdensklasse

 

 

 

Takk til / Kilder

utdanning.no/

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk