Produsent (Film/TV)

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en produsent i film og/eller TV

En TV-produsent er en leder innen produksjon og utvikling av TV-programmer. Innad i NRK blir ofte betegnelsen prosjektleder brukt om denne stillingen. Produsenten er en administrativ leder for en tv-produksjon, og han eller hun har ansvar for å styre de tilgjengelige ressursene. Herunder kommer oppgaver som: planlegging, budsjettering, bemanning og daglig drift av en produksjon. Produsenten fungerer ofte som en redaktør, og har derved siste ord i de fleste innholdsmessige avgjørelser. En TV-produsent må ikke blandes med en billedprodusent, som er underordnet produsenten, og har ansvaret for billedregi.

Filmprodusent er en tittel som brukes om en person som har det overordnede ansvaret for å produsere en film. Produsenten leder og har dermed ansvaret for den omfattende prosessen det er å realisere en film på grunnlag av en idé eller ut fra et manuskript. Produsenten setter i gang, koordinerer, har oppsyn med og kontrollerer hele produksjonen inkludert finansiering, ansettelse av hovedaktører som regissør og skuespillere, økonomisk kontroll, og sørger for at filmen blir visningsklar.


En filmprodusents rolle i praksis vil avhenge av individuelle, sterke sider. Produsenten opererer som arbeidsgiver og øverste leder gjennom hele prosessen.

Å produsere film skjer i mange faser, og en produsent kan være aktiv i prosjektet på mange forskjellige måter og til forskjellige tider. Det vanligste er dog å delta aktivt i å utvikle filmen fra idé eller manus helt fram til at filmen møter sitt publikum.

En produsent har som regel innsikt i film, dramaturgi, juss, økonomi, arbeidsledelse, produksjonsavvikling, markedsføring og salg.


Medprodusent i filmproduksjon er den norske betegnelsen for den amerikanske tittelen «associate producer». En medprodusent utfører produsentoppgaver direkte delegert fra den ansvarlige produsenten og jobber som regel i samme selskap som denne. Tidligere har betegnelsen samprodusent og medprodusent blitt brukt om hverandre, men de siste årene har det blitt en tydeligere differensiering der samprodusent brukes om «co-producer» og medprodusent brukes om «associate producer».

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Produsent i film og/eller TV

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Produsent (film / TV)


 

 

 

Jobbmuligheter - Produsent i film og/eller TV

De fleste produsenter er eiere av eller ansatt i et produksjonsselskap som i så fall er den formelle arbeidsgiver for filmstab og skuespillere.

LES OGSÅ: -

KarriereStart.no - Temaside Produsent (film / TV)

KarriereStart.no - Stillingsannonser Produsent (film / TV)

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Produsent (film / TV)

 

 

 

Lønnsnivå - Produsent i film og/eller TV

Lønnen avhenger av arbeidsinnsats, dyktighet og erfaring. Et sted mellom 600 000 og 1,5 millioner i årslønn er normalt.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Takk til / Kilder

 

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk