Brønnoperatør

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Brønnoperatør

Som lærling får du opplæring i dementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy. Du lærer å utføre sementeringsoperasjonen, anbefale løsninger, bestille kjemikalier og utstyr, beregne jobber og utføre nødvendige rapporter.

Utstyret som brukes står fast montert på riggen og består av store dieselmotor, høytrykkspumper, sementeringsblandeenhet, kontrollrom og tilhørende utstyr. Sementering inngår i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse for produksjon og senere vedlikeholdsarbeid i oljebrønnen.

Brønnoperatøren innen sementering er de siste som forlater plattformen etter å ha sementert igjen brønnen ved nedstenging. Arbeidet som sementerer er variert og stiller store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter.

Arbeidsoppgavene kan deles inn i tre hovedområder: Sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy.

Som brønnoperatør innenfor sementering vil du ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore, og selskap innenfor brønnservicenæringen arbeider over hele verden.

 

 

 

Personlige egenskaper - Brønnoperatør

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Brønnoperatør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Bedriftsrådgiver


 

 

 

Jobbmuligheter - Brønnoperatør

 

KarriereStart.no - Temaside Bedriftsrådgiver

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bedriftsrådgiver

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bedriftsrådgiver

 

 

 

Lønnsnivå - Brønnoperatør

Generelt gode lønnsbetingelser.

 

 

Takk til / Kilder

 

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk