Personalsjef

(Personalleder / HR-ansvarlig)

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Personalsjef

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

  • personal- og lønnspolitikk
  • rekrutteringsstrategier
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse-, miljø og sikkerhet
  • arbeidsrett
  • medarbeidersamtaler
  • lønnsforhandlinger
  • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger.

 

 

 

 

Personlige egenskaper - Personalsjef

Det er personalsjefens ansvar at de ansatte føler seg verdsatt, men personalsjefer bør også være strukturerte og tydelige i sin framtoning. Personalsjefen har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Videre har du evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

For personalsjefer i norske virksomheter er det vesentlig å ha kunnskap i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og “den norske arbeidslivsmodellen” som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.


 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Personalsjef

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Personalsjef


 

 

 

Jobbmuligheter - Personalsjef

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

KarriereStart.no - Temaside Personalsjef

KarriereStart.no - Stillingsannonser Personalsjef

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Personalsjef

 

 

 

Lønnsnivå - Personalsjef

Lønnen er avhengig av hvor du jobber, hvor lang ansiennitet du har, og hvilken utdanning du har tatt.

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte i lederyrker er 698 400 kroner (SSB 2011). Vær oppmerksom på at dette tallet inkluderer samtlige ledere, ikke bare personalledere.

 

 

 

Mer informasjon / linker

Lederne - Norges ledelsesorganisasjon

 

 

 

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk