Etterforsker

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Etterforsker

Som etterforsker innhenter du informasjon som kan avsløre straffbare forhold. De aller fleste i dette yrket jobber som politietterforskere. Noen arbeider som privatetterforskere.

Vanlige oppgaver for en politietterforsker:

  • avhøre vitner og mistenkte
  • vurdere tips
  • gjennomføre rundspørringer
  • undersøke åsted
  • ransake boliger
  • søke i politiets registre og gå gjennom dokumenter
  • samle inn og granske tekniske spor

På mindre steder i Norge vil etterforskning i mange tilfeller utføres av en politibetjent. På større steder er det politietterforskerne som tar seg av etterforskningen. Du kan spesialisere deg innenfor teknisk eller taktisk etterforskning. En teknisk etterforsker innhenter og gransker tekniske spor. En taktisk etterforsker vurderer den informasjonen som er tilgjengelig og tar stilling til hva slags etterforskning som må settes i gang.

Privatetterforskere benytter mange av de samme metodene som politietterforskere. Forskjellen er at de jobber på oppdrag fra privatpersoner. Privatetterforskere er ikke involvert i politiets arbeid. De jobber i private firma og de tar ofte på seg oppdrag som søk etter savnede personer eller etterforsking av økonomisk utroskap, svinn og tyverier fra bedrifter.


 

 

 

Personlige egenskaper - Etterforsker

Tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig for å bli en god etterforsker. Du må ha evnen til å analysere store mengder informasjon for så å legge sammen alle bitene i puslespillet. Yrkesetikk, integritet og respekt for lover og regler er viktig for en etterforsker. Du trenger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og det er viktig at du vekker tillit hos menneskene du møter.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Etterforsker

Grunnutdanningen for politi er veien å gå for å bli etterforsker.

Politiutdanningen i Norge er en treårig yrkesutdanning som tilbys politihøgskolene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Du går ett år på skole før du tar ett år i praksis i et politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skolen. Studiet gir den en bachelorgrad.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Etterforsker


 

 

 

Jobbmuligheter - Etterforsker

Politietterforskere trengs over hele landet, men større enheter finnes bare i de store byene. Det er ansatt mange etterforskere hos Kripos, som bistår lokalt politi i komplekse og alvorlige saker. Kripos forebygger og bekjemper organisert og annen alvorlig kriminalitet.


Enkelte jobber som privatetterforskere, mens andre med etterforskningserfaring blir ansatt av et forsikringsselskap, i NAV eller av skatteetaten. De etterforsker forsikringssvindel, trygdemisbruk eller skattesvindel.

KarriereStart.no - Temaside Etterforsker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Etterforsker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Etterforsker

 

 

 

Mer informasjon / linker

https://www.politi.no/kripos/om_kripos/

http://www.phs.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk