Feier

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Feier

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

 

 

 

 

Personlige egenskaper - Feier

Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Feieren har et omfattende regelverk å forholde seg til når det gjelder sikkerhet. Du må like å kommunisere med mennesker og ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy.

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Feier

Feierfaget har et såkalt særløp i videregående skole, det vil si at læretiden begynner allerede etter Vg1. Utdanningsløpet er fireårig, hvorav tre år er opplæring i bedrift.


Studievalg.no - Relaterte studier til Feier


 

 

 

Jobbmuligheter - Feier

De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. I brannvesenet er det flere karrieremuligheter. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

KarriereStart.no - Temaside Feier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Feier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Feier

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.feiermester.org/index.asp

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

 

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk