Fiskeoppdretter

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter utvikler og drifter du akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å vurdere om fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling.

Du jobber med fisk som skal til spises, settes ut eller forskes på. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg, og og omfatter produksjon av rogn, yngel/settefisk og matfisk. Laks og ørret er de mest sentrale oppdrettsartene i Norge, men flere andre fiskeslag er under utvikling.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i akvakulturfag:

  • rengjøre, desinfisere, kontrollere og vedlikeholde produksjonsutstyr og lokaler
  • bruke løfte- og lasteutstyr i oppdrettsanlegg og på fartøy
  • føre og vedlikeholde oppdrettsfartøy, samt se til denne daglig
  • bruke digitale verktøy i oppdrettsproduksjon
  • ta opp, transportere, og levere oppdrettsfisk
  • håndtere og destruere død fisk og skalldyr
  • planlegge produksjonen og følge kvalitetssystem

Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet.

Det stilles strenge krav for å drive akvakulturvirksomhet i Norge. Miljøhensyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet er høyt prioritert.

 

 

 

Personlige egenskaper - Fiskeoppdretter

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må ha forståelse for miljø, fiskeveldferd og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig. 


 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Fiskeoppdretter

Fiskeoppdretter er et yrke du kan utdanne deg til gjennom et videregående utdanningsløp.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

Studievalg.no - Relaterte studier til Fiskeoppdretter


 

 

 

Jobbmuligheter - Fiskeoppdretter

Fiskeoppdrettere/fagoperatør i akvakultur har mange og varierte jobbmuligheter, men utdannes først og fremst til å bli daglig leder, tekniker eller røkter på oppdrettsanlegg som først og fremst driver oppdrett av matfisk, stamfisk (avl), settefisk, smolt eller utklekking av rogn. Du kan også få jobb ved forskningsstasjoner, akvarier eller videreutdanne deg til en jobb innen salg, FoU, forvaltning eller for eksempel bioteknologi. Det er også mulig å jobbe i utlandet.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

KarriereStart.no - Temaside Fiskeoppdretter

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fiskeoppdretter

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fiskeoppdretter

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.fhl.no/

https://www.tekna.no/ikbViewer/page/vitalt/artikkel?p_dim=781806&p_kat=781486

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk