Hematolog

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Hematolog

En hematolog er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på det medisinske feltet hematologi, læren om blodsykdommer. Hematologen diagnostiserer og behandler sykdommer som leukemi, anemi, lymfekreft, beinmargskreft, blødningsforstyrrelser og blodpropp i vener.

Som spesialist i blodsykdommer tar du benmargsprøver og vurderer blodceller fra blodprøver og beinmargsprøver i mikroskop. Kunnskap om mutasjoner i genene til de syke blodcellene brukes for å stille diagnose og vurdere effekten av behandling. Behandlingen kan inkludere cellegift- og immunbehandling, blodoverføring og oppfølging etter stamcellebehandling. Hematologi er tett knyttet til onkologi og spesialiseringene samarbeider en del.

Vanlige arbeidsoppgaver for hematologen:

  • undersøke symptomer og stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Hematologen samarbeider tett med laboratorier og leger ved andre avdelinger. I arbeidet med å stille diagnose og vurdere effekten av behandling samarbeider du med andre spesialister for analyse blodprøver, gen- og kromosomforandringer, ultralyd- eller røntgenundersøkelser, mage- og tarmundersøkelser eller vevsprøver.


Som hematolog har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Personlige egenskaper - Hematolog

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Hematolog

Hematologi er en spesialisering i indremedisin. For å bli hematolog kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum seks år i indremedisin. Inntil 2,5 år av den 3-årige spesialiseringen i hematologi kan inngå i indremedisinutdanningen. Et halvt år av tjenesten skal tas ved onkologisk avdeling. I tillegg kommer obligatoriske kurs på minimum 150 timer. Utdanningen etter medisinstudiet tas mens du er i arbeid som lege.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus. 


Studievalg.no - Relaterte studier til Hematolog


 

 

 

Jobbmuligheter - Hematolog

Hematologen arbeider ved hematologisk seksjon på sykehus, indremedisinske avdeling på sentral- og lokalsykehus, onkologisk avdeling og ved ulike spesiallaboratorier.

KarriereStart.no - Temaside Hematolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Hematolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Hematolog

 

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk