Revmatolog

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Revmatolog

En revmatolog er en lege som har spesialisering på det medisinske fagfeltet revmatologi. Revmatisk betennelse skyldes feil i kroppens immunsystem, slik at 'kroppen angriper seg selv'. De vanligste betennelsene er i ledd og ryggsøylen, men alle kroppens organer kan angripes. Som revmatolog må du holde deg oppdatert på ny forskning som gir nye behandlingsmuligheter.

Revmatologen utreder pasienten ved å lytte til pasientens fortelling om sine plager, foreta grundig undersøkelse av pasienten, ta blodprøver, urinprøver og ulike billedundersøkelser som røntgen, ultralyd, CT, MR og PET-scan. Ultralyd brukes mye både i diagnostikk, oppfølging og medisinering av pasienter. Revmatologen bruker ultralyd til å se på ledd, sener, blodkar og muskulatur. Revmatologen samarbeider tett med andre legespesialiteter, siden den revmatiske betennelsen kan påvirke flere organer.

Revmatologen arbeider med mange ulike sykdommer, som leddgikt, Bekhterevs og bindevevssykdommer som lupus, muskelbetennelser og betennelser i spyttkjertel eller tårekjertel. Også benskjørhet og smertetilstander som fibromyalgi er sykdommer revmatologen arbeider med.


Vanlige arbeidsoppgaver for revmatologen:

  • utrede pasienter på bakgrunn av symptomer og funn
  • stille diagnose og igangsette behandling
  • behandle med medisiner og sprøyter i ledd eller sener
  • følge pasienten over tid for å vurdere sykdomsforløp og nytte av behandling
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • holde seg oppdatert innen faget

Revmatologen kan også undervise, utdanne helsepersonell eller drive med forskning og utvikling av faget.

Revmatologi har nær tilknytning til andre spesialiteter som indremedisin, fysikalsk medisin, ortopedi, nevrologi, pediatri og psykiatri.

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

 

 

 

 

Personlige egenskaper - Revmatolog

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. En revmatolog bør ha gode kommunikasjonsevner og kunne skape tillit, siden informasjonen du får ved å snakke med og undersøke pasienten brukes til å stille ofte sjeldne og vanskelige diagnoser.

Revmatologer jobber ved revmatologiske avdelinger ved sykehus eller kompetansesentre for revmatiske sykdommer. Det er også en del privatpraktiserende revmatologer.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Revmatolog

For å bli revmatolog kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum seks år. Du har fire års tjeneste i revmatologi og to år i indremedisin. I tillegg kommer obligatoriske kurs på 140 timer, kurs i administrasjon og ledelse, og kurs i sakkyndighetsarbeid. Ett av årene under spesialisering kan brukes på forskning eller annen relevant tjeneste. Utdanningen etter medisinstudiet tas mens du er i arbeid som lege.


Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Revmatolog


 

 

 

Jobbmuligheter - Revmatolog

 

KarriereStart.no - Temaside Revmatolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Revmatolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Revmatolog

 

 

 

Mer informasjon / linker

http://www.legeforeningen.no/

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk