Gartner

Om yrket, jobbmuligheter, utdanninger og lønnsnivå

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Gartner

Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

- Frilandsgartneren arbeider med frilandsgrønnsaker, poteter, frukt og bær
- Veksthusgartneren arbeider med produksjon av blomster, planter og grønnsaker i et regulert klima
- Hagegartneren arbeider med grøntanlegg og private hager
- Kommunegartneren arbeider i kommunen med å forvalte parker, friområder og badeplasser til det beste for kommunens brukere.
- Planteskolegartneren arbeider med produksjon av grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima.
- Anleggsgartneren arbeider med uteområder, som idrettsanlegg, parker, offentlige friområder, osv.

Gartneren har blant annet god kunnskap om vekstklima og planteformering med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver for gartneren er produksjon av planter og planteprodukter, vedlikehold av planter i grøntanlegg, samt planlegging, logistikk, markedsføring og salg.

 

 

 

Personlige egenskaper - Gartner

Som gartner er du interessert i planteliv, du er nevedyktig, og du har evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det. Du har også god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

LES OGSÅ: -

 

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Gartner

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Gartner


 

 

 

Jobbmuligheter - Gartner

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv, som oftest innen veksthusproduksjon. Det er mange gartnere som arbeider sesongbasert. Du finner også gartnere i offentlig sektor. Disse arbeider med skjøtsel av parker og offentlige uterom. Flere gartnere arbeider innen forskning.

LES OGSÅ: eksamensguide header (test)

KarriereStart.no - Temaside Gartner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Gartner

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Gartner

 

 

 

Takk til / Kilder

Utdanning.no

KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk