Fornuftige råd og tips fra en paramedic-student

StudentTorget har snakket med Sunniva Malene Opprann Persson (24), som er straks ferdig med sin utdanning som en paramedic-student.

Hun deler noen gode råd med oss, for hvordan å takle studiene, både taktiskt og økonomisk.

 

Fortell hvordan du angrep et nytt fag/semester

Jeg startet med å se på programplanen og læreplanmålene, for de forteller jo hva man skal kunne når man er ferdig med et emne.

Videre, så jeg over pensum og skaffet meg en oversikt over hvilke bøker jeg trengte å kjøpe.

Dersom vi hadde 30-40 sider av en bok i pensum, gikk jeg heller og lånte boka på biblioteket enn å kjøpe den. Da brukte jeg kanskje en dag på å lese sidene i den boka og notere meg hva som var viktig. Det var et lurt triks for en fattig student.

I tillegg, så jeg på hva som var obligatorisk av innleveringer, arbeidskrav og lignende. Vi har en del praktiske ting som er obligatoriske på paramedic-studiet, som for eksempel simulering av arbeidstrening.

 

Hva gjorde du når du ikke studerte?

Jeg jobbet en del.

Første året, fikk jeg jobb ved syketransporten på Ullevål. Da kjører man kun stabile pasienter.

Jeg jobbet der den første sommeren, før jeg ble ambulanseassistent i fjor sommer, en jobb jeg har kombinert med studiene.

Ellers har jeg gjort typiske studentting, som å gå ut med venner og benytte noen av friperiodene til å reise.


 

Hvordan forberedte du deg inn mot eksamen?

Da gjorde jeg mye av det samme som i begynnelsen av semesteret.

Jeg så over læreplanmålene og forsikret meg om at jeg hadde fått med meg det meste av pensum, og sammenlignet det jeg hadde lest med forelesningsnotatene.

Da gjaldt det å plukke ut de tingene som er relevant, for det sier seg selv at man ikke kommer gjennom absolutt alt.

Jeg noterte gjerne de viktigste tingene i hvert kapittel, og uka før eksamen, satt jeg gjerne sammen med kollokviegruppen og repeterte stoffet muntlig sammen med dem.

 

Har du noen verktøy, studieteknikker eller apper du vil anbefale nye studenter å sjekke ut?

Da vi hadde emnet fysiologi, innså jeg at jeg lærer best ved å få ting forklart visuelt.

Vi hadde en veldig god fysiologilærer, som kun illustrerte på tavla og snakket ved siden av, og det lærte jeg skikkelig bra av.

Ved å søke litt rundt på nettet, fant jeg også en student som lager videoer på YouTube, hvor han illustrerer de forskjellige fysiologiske prosessene i kroppen. Han heter Armando Hasudungan, og før eksamen i fysiologi og anatomi var det helt gull å se videoene hans.

 

Hvor har veien gått etter studietiden?

Jeg er nettopp ferdig med å studere, så nå går jeg egentlig bare og venter på å få karakteren på bacheloroppgaven, mens jeg jobber som ambulanseassistent.

Nå driver jeg og søker på jobber, så det blir spennende å se hvor veien går videre, men jeg blir nok i Oslo og Akershus, i hvert fall. Jeg har en fot innenfor, med relevant utdanning og arbeidserfaring, så det er der jeg ser meg i selv i fremtiden.


 

Har studiet gitt deg noen kunnskaper som du tror vil komme godt med senere i livet?

Studiet i seg selv, har jo gitt meg mye, men det er flere aspekter ved det.

På den ene siden, har man utviklet seg faglig, på den andre siden har studiet også resultert i en personlig utvikling.

På det personlige planet, føler jeg at jeg har støtt på mange utfordringer og at jeg har måttet lære meg å takle mange forskjellige folk i mange forskjellige situasjoner, kanskje spesielt fordi jeg har vært tillitsvalgt for kullet.

På det faglige planet, har det vært et teoritungt studium, som gjør at vi har en veldig god kunnskapsbase å basere erfaringene vi får i arbeidslivet på.

Jeg ser veldig frem til å begynne jobbe, slik at jeg får realisert det potensialet som allerede ligger der i kraft av utdanningen jeg har fått.

 

Hva kjennetegner den flinke studenten?

Vi har også snakket med Trine Staff, om hva som kjennetegner den flinke studenten.

Staff er førsteamanuensis ved paramedic-utdanningen på HiOA, og har lang erfaring med å undervise studenter. Hun har en klar formening om hva som trengs for å bli en flink student.

 

Hva kjennetegner studentene som lykkes best med studiene?

Dette er studenter som jobber jevnt og trutt, og som tilnærmer seg fagstoffet ved hjelp av en praktisk, problemorientert tilnærming.

Det er verdt å nevne at dette er studenter som er flinke til å skille mellom skole og fritid, og som derved jobber disiplinert mot målet den tiden de har avsatt til studier.


 

Har du noen anbefalinger, tips om bøker eller andre råd til studenter som ønsker å oppnå gode resultater på dette studiet?

Jeg har ett godt tips og det er at det er viktig at hver enkelt student prøver og feiler litt, med tanke på å finne ut av hvordan de kan tilegne seg fagstoffet på en best mulig måte.

De beste studentene jobber veldig ulikt, noen jobber best ved hjelp av skippertak, andre leser jevnt og trutt, og den tredje gruppen er mye i klinisk, relevant arbeid i tillegg, og lærer best på den måten.

Pensumboken i fysiologi er veldig viktig, for å forstå all videre sykdomslære og akuttmedisin. Forstår man menneskets fysiologi, kommer sykdomslæren og akuttmedisinen «litt gratis».

Jeg ønsker å tillegge at, i et Paramedic-yrke, benytter vi ofte begrepet livslang læring. Og det viktigste er at studentene etablerer gode vaner, i løpet av bachelorutdanningen, for hvordan de skal jobbe videre med faglig oppdatering også etter endt studium.

 

Hva er de største feilene ferske studenter gjør?

Ferske studenter undervurderer betydningen av egeninnsats på studiet.

På studiet har vi relativt få, men gode ressursforelesinger.

Vi erfarer at ferske studenter ofte møter dårlig forberedt til forelesinger, med det resultat at læringsutbyttet blir dårligere.

Det er forventet at studentene har en arbeidsuke på 30 timer i uka, og evalueringer viser at mange benytter bare en tredjedel av forventet tid på studier.

Videre, ser vi at mange begynner for sent å lese til eksamen, noe som resulterer i at de ikke har hatt tilstrekkelig god tid til å reflektere over faget, og dette vises veldig når vi skal sensurere eksamener – for vi ser at de da ikke er så flinke til å se sammenhengene mellom de ulike temaene i pensum – og besvarelsen blir svakere.