(StudentTorget.no):

Det har aldri vært flere som tar høyere utdanning i Norge, det viser  nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Studentmassen i 2011 har vokst med 8400 studenter. 

I 2010 studerte om lag 227 700 ved norske universitet og høyskoler, i 2011 kom det til enda flere studenter, nærmere bestemt 236 100, noe som er en økning på 8400 studenter, dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nå er Norsk studentorganisasjon bekymret for at økningen skal gå utover kvaliteten på utdanningen, og viser en streng pekefinger til regjeringen. 

- Det er fullt på mange lesesaler og studenter får ikke plass på forelesningene. På bare ett år har studentmassen vokst med like mange som det i dag går på universitetet i Tromsø. Vi krever at regjeringen tar dette på alvor, sier Kim Kantardjiev, leder i NSO.

 

- Får konsekvenser for studentene

NSO krever at utdanningskvalitet blir satt i fokus nå som statsbudsjettforhandlingene for neste år snart starter. 

- Vi ser også at den store tilstrømningen fører til at mange utdanningsinstitusjoner går tilbake til billige vurderings- og undervisningsformer, helt på tvers av regjeringens egne målsetninger, sier Kantardjiev.


Kantardjiev frykter at studentene ikke får det tilbudet de har krav på, som følge av veksten.

- Det er studentene som opplever konsekvensene på kroppen, de får kutt i oppfølging, veiledning, seminarundervisning og praksistilbud. Det er helt nødvendig å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene for å bedre situasjonen, oppfordrer studentlederen.

LES OGSÅ: Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene - Studiebarometeret 2018

 

Flest kvinner

Det er antall kvinnelige studenter som øker mest, ifølge statistikken. I 2011 satte 4600 flere kvinner seg på skolebenken, mens tallet for menn var om lag 3800 studenter. 

Det er universitetene som merker den største økningen. I 2010 studerte 2 900 av alle norske studenter ved et universitet, og tallet steg til 101 4000 i 2011. Dette tilsvarer en økning på ni prosent. En av grunnene til denne økningen er at Høyskolen i Bodø endret status til Universitet i Nordland 1. januar 2011. Rundt 6200 studenter var registrert som studenter ved utdanningsinstitusjonen i 2011. 

Det universitetet som merker størst økning, er NTNU i Trondheim, som i 2011 hadde om lag 1000 flere studenter enn året før.