(StudentTorget.no):

Stortingets utdanningskomite har nå lagt frem sin innstilling om fagskolene, hvor de anerkjenner fagskoleutdanningene som høyere yrkesfaglig utdanning.

– Fagskolene vil få høyere status, og bli bedre kjent, ved at man likestiller utdanning fra fagskole med utdanning ved høyskole/universitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har i dag mer enn 94 fagskoler med til sammen over 15.000 studenter. 

– Dette har vi kjempet for svært lenge, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

Han forklarer at de nå vil jobbe sammen med partene i arbeidslivet, myndighetene og fagskolesektoren for å iverksette reformen. Det første de vil ta tak i vil være å styrke kvaliteten og legge til rette for bedre overgangsordninger til og fra høgskoler og universiteter.

– Vi er svært glad for at både regjeringen og stortinget vil øke antall studieplasser på fagskolene i fremtiden. En kraftig vekst i antall studieplasser er helt avgjørende i oppfølgingen av fagskolereformen, sier Ellingsen.

Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, er også fornøyd med utdanningskomiteens innstilling, som hun sier vil sikre kvalitet i fagskoleutdanningene i fremtiden.

– Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter. Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen, og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

Fagskolene er en viktig bidragsyter i å løse store samfunnsoppgaver knyttet til verdiskaping og omstilling i norsk arbeidsliv- og næringsliv.

Alle prognoser viser et stort kompetansebehov for flere med fagskoleutdanning. Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse vil være avgjørende for gode offentlige tjenester, et næringsliv som er konkurransedyktig i en global økonomi, og kan bidra til en høyst nødvendig vekst i antall sysselsatte i fremtiden.

Klikk her for å se alle fagskoleutdanninger i Norge