(StudentTorget.no):

 

Fra 2008 til 2012 begynte cirka 167.000 studenter på et bachelorstudium for første gang, av disse var 59 prosent kvinner.

 

Av studentene fullførte 50 prosent av kvinnene bachelorgraden på normert tid. Bare 43 prosent av mennene gjorde det samme.

 

De yngste studentene fullfører, de eldre faller fra

Når det gjaldt alder så var det de yngste studentene som var flinkest til å fullføre. Nesten halvparten av studentene som var under 21 år da de begynte på bachelorgraden sin, fullførte en bachelorgrad innen tre år. Hele 51 prosent av dem som var mellom 21 og 24 år fullførte bachelorgraden på normert tid.

 

Av studentene mellom 25 og 29 år fullførte bare 42 prosent av studentene bachelorgraden innen tre år. Hos gruppene som var enda eldre var antallet som fullførte graden på normert tid enda lavere.

 

LES OGSÅ: Prokrastinering og hvordan du kan unngå det

 

Flere grunner til at studenter ikke fullfører utdanningen

Det er flere grunner til at de yngre fullfører utdanningen på normert tid i større grad enn dem som er eldre.

 

Mange er studenter når de er mellom 19-24 år gamle, og 80 prosent av dem som startet på bachelorutdanninger mellom 2008 og 2012 var under 25 år gamle. Studentene har også mindre ansvar når de er yngre. Mange har ikke familie, barn, huslån eller fullt ansvar for egen økonomi.


 

Det er også flere av de yngre som er heltidsstudenter. Hele 89 av de yngre studentene begynner på heltidsstudier, mens hos de eldre studentene ligger antallet på 74 prosent. Som deltidsstudent planlegger man å bruke mer enn tre år på å fullføre bachelorgraden og mange jobber ved siden av. Ser man på antallet studenter som har fullført bachelorgraden etter fem år er antallet 65 prosent, noe som kan tyde på at flere fullfører, men bruker lengre tid enn tre år på bachelorgraden.

 

Mange studenter har jobb ved siden av studiene og for de aller fleste er det ikke nok med bare studielånet. Studiebarometeret fra 2018 viser at gjennomsnittlig tidsbruk på betalt arbeid for studenter er 7,9 timer per uke. 23 prosent av de yngste studentene hadde jobb ved siden av studiene og blant de eldste var antallet 41 prosent. Det er altså de eldste som jobber mest ved siden av studiene, noe som kan påvirke studieprogresjonen.

 

LES OGSÅ: De vanligste feilene studentene gjør på skoleeksamen

 

Andelen som fullfører studier på normert tid varierer med fagfelt

Andelen studenter som fullfører en treårig bachelorutdanning på normert tid, varierer mellom de ulike fagfeltene.


 

Flest studenter fullfører innenfor fagfeltene samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag. Dette ble etterfulgt av helse-, sosial- og idrettsfag. Her fullførte 68 og 55 prosent av studentene på normert tid.

 

De fagfeltene der færrest studenter fullførte på normert tid var økonomiske og administrative fag og humanistiske og estetiske fag, hvor bare 39 og 41 prosent av studentene fullførte bachelorgraden i løpet av tre år.

 

Studiene hvor flest fullfører på normert tid var utdanninger som ledet til bestemte yrkestitler. Utdanningene kjennetegnes også av mye praksis, tett oppfølging og høy grad av obligatorisk undervisning.

 

LES OGSÅ: Visste du at det går an å bli gradfanget?

 

Å ikke fullføre en grad gir konsekvenser for studielånet ditt

Fra høsten 2019 fullføre graden din for å ha rett til full omgjøring av studielånet ditt til stipend. Lånekassen skiller nå mellom omgjøringslån og gradsomgjøringslån.

 

Omgjøringslånet utgjør 25 % av basisstøtten og kan gjøres om til stipend hvert år hvis du har bestått det planlagte antallet studiepoeng, har inntekt, formue og trygd under de gjeldende grensene og ikke bor med foreldrene dine.


 

Gradsomgjøringslånet  utgjør 15 % av basisstøtten og blir gjort om til stipend hvis du har fullført en grad og ellers tilfredsstiller de andre kravene til å få lån omgjort til stipend.

 

Kilder
Statistisk sentralbyrå (SSB) (2019). Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/halvparten-av-bachelorstudentene-fullforer-ikke-pa-normert-tid

 

Studiebarometeret 2018 (2019). Studiebarometeret 2018 – Dokumentasjonsrapport. Rapport 2-2019. https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/dokumentasjonsrapport_studiebarometeret-2018.pdf

 

Lånekassen (2019). Nye regler for omgjøring av lån til stipend. https://lanekassen.no/nb-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/nye-regler-for-omgjoring-av-lan-til-stipend/ 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet