Jeg hadde egentlig bare tenkt å søke filosofi, men oppdaget honours-programmet ved en tilfeldighet, da jeg skulle søke. Jeg har alltid hatt flere interesser og syntes, ut ifra beskrivelsen, at dette så ut til å passe perfekt for meg, sier Borgar Nilsen, student ved honours-programmet i Humaniora ved Universitetet i Oslo (UiO).

Høsten 2019, opprettet Universitetet i Oslo Norges første hounours-program, med retninger innenfor både Realfag og Humaniora.

Studenter ved honours-programmet tar 210 studiepoeng i løpet av tre år, 30 studiepoeng mer enn ved en vanlig bachelorgrad. Programmet beskrives på emnesidene som et program som passer for ambisiøse studenter, som ønsker å utfordre seg selv, og jobbe tverrfaglig med dagsaktuelle temaer.

Programmet har to studieretninger: Humaniora, hvor du kan velge mellom fagene filosofi, lingvistikk eller musikkvitenskap, og Realfag, hvor du kan velge mellom fysikk, astronomi eller matematikk med informatikk.

  

Tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike studieretninger

Avhengig av hvilket fag honoursstudentene velger å fordype seg i, så har studentene de samme fagene som andre studenter på det valgte programmet.

Borgar, som studerer filosofi, har for eksempel flere filosofifag.

I tillegg, har honoursstudentene et eget honours-fag, som skal legge tilrette for tverrfaglig samarbeid mellom studenter fra de ulike studieretningene. Her utforskes et dagsaktuelt og samfunnsmessig viktig tema over tre år, og studentene møtes for ukentlige seminarer.

Tanken er at seminarene skal åpne for tverrfaglig samarbeid og diskusjon mellom studenter som studerer realfag og humanistiske fag.

For kullet som startet høsten 2019, er temaet «kunstig intelligens», og studentene utforsker spørsmål som: Hva slags etiske problemstillinger reiser bruk av kunstig intelligens? Kan kunstig intelligens brukes til å løse samfunnsutfordringer i fremtiden?

Studentene på honours-programmet jobber tett på det vitenskapelige miljøet ved universitetet, og er en del av en egen mentorordning. Mentorene hjelper studentene med å sette opp en plan for studiet.


  

Et populært studie

Det nye honours-programmet ved Universitetet i Oslo var blant de mest populære studiene ved universitetet høsten 2019.

Med en poenggrense på 66,6 poeng (ordinær kvote) og 61,1 poeng (førstegangsvitnemål) for studieretningen innen realfag, og 60,6 poeng (ordinær kvote) og 56,6 poeng (førstegangsvitnemål) for Humaniora, var det ikke lett å komme inn her.

Vi i StudentTorget har snakket med Borgar Nilsen, en av filosofistudentene som går honours-programmet innen Humaniora.

Han forteller hvordan det er å være honoursstudent og hvordan studiehverdagen hans ser ut.

LES OGSÅ: Studentbarer i Oslo

  

Ville studere filosofi

Jeg brydde meg ikke så mye om at det var et honours-program jeg søkte på, men jeg syntes programbeskrivelsen så appellerende ut og søkte, sier Borgar.

– Jeg hadde historie og filosofi på videregående, og syntes det var gøy. Det var viktig for meg å studere noe som først og fremst var spennende, og det fine med filosofi er at det er veldig bredt og anvendbart. Derfor, filosofi.

Borgar forteller at han hadde flaks på videregående, og at skolens opplegg passet godt til hvordan han lærer best. Slik fikk han gode nok karakterer til å komme inn på honours-programmet.

For andre som sliter med å få godt læringsutbytte på videregående, kan det nok være utfordrende å komme inn på et studie med så høy karaktergrense som dette, sier han.


 

Eget emne for honoursstudenter 

Borgar studerer filosofi og tar i år flere emner innenfor dette fagområdet.

På filosofi, tar man ExPhil, innføring i metafysikk- og sinnsfilosofi, og filosofihistorie frem til år 1800, i første semester. Andre semester, har vi ExFac, innføring i etikk og innføring i logikk. Disse fagene, med unntak av innføring i logikk, er veldig teoretiske og krever mye langlesing om man ønsker å gjøre det bra, forteller han.

– Logikken er mer praktisk. Her jobber vi mest med å løse oppgaver og å forstå setningslogiske systemer.

Som honoursstudent, tar Borgar et honours-emne sammen med de andre studentene ved programmet.

Her møtes vi hver onsdag, og har enten et seminar, som typisk involverer gruppearbeid eller diskusjon, eller et foredrag om noe i tilknytning til A. I. (Artificial intelligence), forteller han.

LES OGSÅ: Språkkurs – hva trenger du å vite

  

Et velfungerende læringsmiljø

Borgar forteller at han ikke tenker spesielt ofte over at han går på et honours-program, men synes at opplegget og det sosiale miljøet på programmet er bra.

– Opplegget er veldig bra og jeg trives veldig godt med medstudentene mine. Vi har et godt sosialt miljø, i tillegg til et velfungerende læringsmiljø.

Å gå på honours-programmet kan innebære litt mer fleksibilitet i oppbygningen av graden, og det føles jo selvfølgelig alltid bra å ha mange valgmuligheter! avslutter han.