Norges mest populære


 INN HIT: Dette er den trangeste døra i
 student-Norge. Psykologistudiet ved UiO.

 

 

Etter at fristen for å søke høyere utdanning gikk ut 15. april, gikk Samordna Opptak ut med årets søkertall. Her kommer det frem at profesjonsstudiet i psykologi har desidert flest førsteprioritetssøkere per plass, etterfulgt av fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og dyrepleierutdanningen på Norges veterinærhøgskole. Dette til tross for at psykologistudiet har 37 % færre søkere i år enn i fjor.

 

Populært fag

Av de 943 søkerne som har profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Oslo som sin første prioritet, er det kun 44 som får plass til høsten.

- Psykologi er et populært fag, det vet vi fra før. Vi hadde ventet mange søkere, men er overrasket over at pågangen er så stor som den er, sier Tor Endrestad, programrådsleder for profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Oslo.

- Det reflekterer jo at psykolog som profesjon har høy status. Studiet blir i noen sammenhenger sammenlignet med medisin, sier Endrestad.

Han mener endringer i opptaksprosedyrer kan være med på å forklare studiets voldsomme popularitet ved de to siste opptakene.

- Tidligere måtte studentene ta en årsenhet i psykologi for deretter å søkte på profesjonsstudiet på bakgrunn av karakterene fra årsenheten. I fjor høst gikk vi over til en ordning med direkte opptak fra gymnas. På den måten har psykologistudiet blitt mer synlige.

Han fremhever som en annen viktig faktor at det er et svært lovende arbeidsmarket som venter de nyutdannede psykologene.


 

Behov for flere studieplasser

Hos Norsk Psykologforening jobber de for å opprette flere plasser på psykologistudiet.

- Vi ønsker flere studieplasser på profesjonsstudiene ved de fire universitetene som tilbyr slike, og har flere ganger tatt dette spørsmålet opp med myndighetene, sier Gøril Wiker, kommunikasjonssjef i Norsk Psykologforening.

Hun peker på at antallet psykologer som går av med pensjon de kommende årene, vil øke. I tillegg mener Norsk Psykologforening at tjenestetilbudet til befolkningen innen psykisk helse ikke er tilstrekkelig

- Det finnes ingen arbeidsledighet blant norske psykologer. Flere virksomheter, ikke minst i kommunal sektor, melder om problemer med for få søkere til ledige stillinger, sier Wiker.

LES OGSÅ: Lyst til å studere markedsføring og merkevareledelse? Les om Kaias erfaringer!

 

I ferd med å vokse ut av eget hus

Endrestad ved Psykologisk Institutt er enig i at det er et økende behov for psykologer, men han mener likevel at det per i dag ikke er aktuelt å opprette flere studieplasser.

- Det har ikke vært diskutert hos oss, og det er heller ikke påttrykk fra Kunnskapsdepartementet om dette. Men i det øyeblikk departementet vil øke antallet, er vi en velvillig samtalepartner, sier han.


Han peker videre på at psykologiutdanningen er dyr å finansiere, og at Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo allerede er i ferd med å vokse ut av sitt eget hus, med tanke på kapasitet i form av blant annet lesesalsplasser og auditorier.

Her er oversikten over hvor du kan studere psykologi i Norge.

Her er oversikten for utlandet.