(StudentTorget.no):

Skal du ha muntlig eksamen i disse dager? Da er det ikke rart at du er litt stressa. Det kan tross alt være en smule ubehagelig å måtte presentere pensumstoff helt alene, foran en gjeng gråhårede akademikere.

Men ikke glem at du faktisk har noen rettigheter som student, og at de fagansvarlige på studiet ditt ikke bare kan ture frem som de selv vil. Her er de viktigste tingene du trenger å vite om muntlig eksamen.

Offentlig tilgang

Ifølge regelverket skal muntlig eksamen i hovedsak være offentlig. Det betyr at muntlig eksamen er åpen for alle, og i prinsippet kan både bestevennen din, tanta di på Kløfta og fandens oldemor delta som publikum under den muntlige eksaminasjonen av dine kunnskaper. Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (3) lyder som følger:

Den muntlige del av eksamener og prøver skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen av eksamenen eller prøven tilsier noe annet. Styret kan gjøre unntak fra regelen om offentlig eksamen i det enkelte tilfelle etter ønske fra vedkommende eksamenskandidat, når tungtveiende hensyn taler for det.

Men hva hvis du av forskjellige årsaker ønsker å la eksamen foregå for lukkede dører? I så fall må du ha en god grunn til det. Det må nemlig vurderes på en konkret vurdering av gjennomføringens art.

Les også: Slik forbereder du deg til muntlig eksamen

Hvis du har en psykolog- eller legeattest som dokumenterer at du får nedsatt prestasjonsevne ved offentlig gjennomføring, så er nok det din beste mulighet for å få eksamen bak lukkede dører, da studiestedene normalt respekterer legeattester.

Gjennomføring av eksamen

På muntlig eksamen gjelder de samme reglene som på en vanlig eksamen. En viktig forskjell mellom muntlig og skriftlig eksamen er at muntlig eksamen ikke er anonym. Derfor har man alltid to sensorer på muntlig eksamen, i tråd med uhl. § 3-9 (1) første setning:

Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.


For at det skal være tale om inhabilitet må det ifølge forvaltningsloven foreligge «særegne forhold [...] som er egnet til å svekke tilliten til [sensors] upartiskhet». Når inhabilitet vurderes, ser man blant annet på om eksaminator har noe å tape eller vinne på utfallet av saken.

Ifølge studentrettigheter.no er det rimelig å tolke bestemmelsen slik at eksaminator er inhabil dersom hun er lærer for noen men ikke alle kandidatene.

Se video: Slik blir du kvitt angsten for å holde en presentasjon

Du kan ikke klage på karakteren

Så var vi kommet til den hete poteten: Per dags dato finnes det ingen mulighet for å klage på karakteren du får på muntlig eksamen. Det går an å klage på formelle feil, men hvis du vil forbedre karakteren må du ta hele eksamenen på nytt. Dette sier universitets- og høyskolelovens § 5-3 (5):

Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Dermed har man ikke mulighet til å påklage selve karakterfastsettingen. Den eneste utveien du har er formelle feil. Hva som teller som formelle feil er vanskelig å gi et entydig svar på. Noen ganger er det snakk om helt åpenbare ting, som for eksempel at brannalarmen går, mens det andre ganger kan være mer tvetydig, som at man har fått spørsmål om ting som ikke er del av pensum.

Det du derimot både kan og bør gjøre, er å umiddelbart be om en begrunnelse for karakteren. Det har du krav på ifølge Uhl. § 5-3. Det er viktig at du ber om begrunnelse hvis du ikke får det, siden det ikke er mulig å be om begrunnelse i etterkant.