(StudentTorget.no):

Mange sliter med angst for å holde muntlige fremlegg. Det kan skade videre studier og karriere. Det er viktig å utfordre seg selv.

I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) 2010 kommer det frem at frykt for å holde muntlige innlegg hemmer studentene. Universitets- og høgskoleutdanning forutsetter muntlig aktivitet hos studentene.

Mye redsel for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger har en klar negativ effekt på studentenes opplevde studiemestring.

15 prosent av studentene i undersøkelsen gir uttrykk for at de kjenner en slik redsel i et stort omfang, mens 40 prosent sier at de opplever det til en viss grad.

 

Kurs i presentasjon

En gruppe studenter i Bergen fikk mulighet til å delta på et kurs i presentasjonsteknikk i regi av karrieresenteret ved Studentsamskipnaden.

Her fikk de nyttige tips om hvordan man rent strukturelt bør legge opp en presentasjon, men også viktige hint om hva som kan hjelpe deg  for å holde nervøsiteten på plass. De beste fra kurset fikk i tillegg mulighet til å presentere seg selv og sin studieretning på et medlemsmøte i Bergen Næringsråd med omtrent 80 representanter fra næringslivet i Bergen.

Mats Dahlback var en av de som fikk mulighet til å presentere sin studieretning, Arbeid- og Organisasjonspsykologi.

 

 

Viktig å utfordre seg selv

Mats Dahlback er glad han fikk denne muligheten og mener det er en svært verdifull erfaring å gjøre seg. Han mener det burde vært mer fokus på det muntlige i undervisningen.

- Det er lagt opp til alt for lite muntlige presentasjoner på bachelorprogrammet mitt, og det er også med studenter som publikum. Her fikk jeg muligheten til å utfordre meg selv ved å holde et foredrag for et publikum jeg ikke kjente fra før og i en mer seriøs setting enn i klasserommet, sier Dahlback.

Selv om han ikke er den som er mest nervøs for å holde muntlige presentasjoner så innrømmer han at han var nervøs i dette tilfellet.


 

TIPS TIL EN GOD PRESENATSJON

 

✔ Ha målene for presentasjonen i bakhodet: Opplyse, underholde, engasjere

✔ Ta hensyn til publikum - hvem er de? Hva vet de fra før? Hvilke forventninger har de?

✔ Disponer tiden - passe mange slides, minimum 3 minutter på hver, kun stikkord

✔ Forbered deg godt, øv høyt for deg selv eller sammen med kjente.

✔ Vær klar over virkemidler i kropp og stemme: gestikulering, blikk, pust og stemme.

✔ Ha en god struktur:

Åpning – pirre publikum, presentere hovedtema
Innhold – Maks tre hovedpoenger
Avslutning – oppsummering og et godt sluttpoeng!

Kilde: Karrieresenteret ved Studentsamskipnaden i Bergen

 

 

- I forkant har jeg vært litt nervøs. Jeg merket det mest når jeg kom til lokalet tidligere i dag når og kjente at pulsen steg. Men da gikk jeg gjennom foredraget mitt, og forsøkte jeg å skyve nervøsiteten til siden ved å fokusere på det jeg skulle gjøre. Når jeg først skulle opp for å snakke forsvant nervøsiteten, sier Dahlback.

Han mener at det i etterkant av presentasjonen er svært viktig å  få tilbakemelding på det man har gjort.

- Jeg tror også at det er viktig at jeg får konstruktive  tilbakemeldinger på mine presentasjoner. Da føler jeg at det fremmer min mestringsfølelse, jeg får et annet perspektiv på det jeg har levert og jeg tror det vil være verdifullt å ha mer trening på dette på et hvert studie, mener han.

Dahlback mottok gode tilbakemeldinger på sitt innlegg, og krydret det hele med personlige erfaringer for å gjøre det mer spennende.

LES OGSÅ: Studentenes tips til eksamenslesingen

 

Opplevd mestring

Vår forventing om hva som vil skje i fremtiden og hvor godt vi vil klare å mestre de utfordringer som kommer har viktige implikasjoner på vår motivasjon. Det vil for eksempel være svært krevende å skulle starte i en ny og viktig jobb og ikke tro at man klarer å mestre den. Det vil føre til angst, håpløshet og svekket motivasjon. Ved lav opplevd studiemestring øker sannsynligheten for lavere mestring med 30 prosent, da sier det seg selv at dette kan bli svært kritisk for den det gjelder. To av kildene til forventning om mestring er ens egen personlige historie i å utføre den bestemte aktiviteten, eller å observere andre man kan identifisere seg med utføre aktiviteten. Å få trening på dette i studietiden vil derfor være svært nyttig for den enkelte.


 

Trenger mer trening

Martin Hirth, Administrasjonstrainee i Bergen Næringsråd mener det å kunne holde muntlige fremlegg er svært viktig for hvor vidt en lykkes i næringslivet.

 

 

- Jeg tror absolutt at en angst for muntlige fremføringer kan få konsekvenser, først og fremst for arbeidskarrieren. Etter min erfaring er det for lite muntlige fremføringer i løpet av utdanningen, noe som gjør at det er mulig å gå hele løpet til master uten egentlig å få noe trening i muntlig presentasjon. Jeg tror jeg hadde en 5 minutters presentasjon foran 10 mennesker - og det var i løpet av fem år med studier.  Noe av det første du risikerer å møte på jobbintervju er presentasjon av deg selv, presentasjon av case og så videre. Uten tilstrekkelig trening fra utdanningsløpet stiller du i andre rekke, bak personer som behersker dette, sier Hirth.

Han fremhever at man vil møte krav om å kunne holde et muntlig fremlegg på flere arenaer når man arbeider i næringslivet i dagens samfunn.

- Med overgang til kunnskapssamfunnet blir det stadig større krav til å kunne formidle informasjon muntlig, det være seg gjennom foredrag eller i møte med kunder. Den store fordelen med å være god på muntlige presentasjoner er at du "utstråler" en trygghet som innbyr til tillit.