Hva er du verdt?

Lønnsfastsettelse

I offentlige stillinger vil dette som regel bestemmes ut i fra angitt lønnstrinn. Privat er det gjerne «etter avtale», og da er det opp til deg å argumentere for hva din kompetanse er verdt.

 

Hva er du verdt?

Gjør noen undersøkelser på forhånd, slik at du har noe å forholde deg til når spørsmålet om lønn kommer opp.

Ring for eksempel det fagforbundet som organiserer flest med din type utdanning. Spør venner og kjente som jobber i lignende bransje eller har lik utdanning som deg.

 

Når diskutere lønn?

Ta det gjerne opp mot slutten av intervjuet, for eksempel ved å spørre hvilke betingelser som gjelder for stillingen.

Du gjør klokt i å unngå en forhandlingssituasjon under intervjuet. Vent til tilbudet ligger der. Under ansettelsesmøtet er tiden inne for å forhandle.

 

Å forhandle om lønn

Det er verken skummelt eller mystisk, men viktig.

Unngå en situasjon der du må komme med et tall. Spill i så fall ballen tilbake. Arbeidsgiver bør komme med først innspill. Og du bør være forberedt, jmf. «Hva er du verdt?»

 

Vurdering av lønnsnivå

Sammensatt på bakgrunn av stillingens kompleksitet, din kompetanse, ansvar, resultat, innsats, og virksomhetens behov for å rekruttere eller beholde arbeidstakere.


 

Hvilke rettigheter har du?

Arbeidstid og overtid

Skaff deg en arbeidsavtale. Der skal arbeidstid, lønn og overtidsgodtgjørelse beskrives. Arbeidstiden må holde seg innenfor loven, og du har selvfølgelig rett til pauser.

 

Opplæring

Du har rett på veiledning og opplæring, samt informasjon om arbeidsreglement. Husk at du har krav på lønn under opplæring.

 

Ferie og feriepenger

Feriepengene tjenes opp året før ferien avvikles. Husk at du har rett på ferie selv om du ikke har vært i jobb året før, men uten rett til feriepenger.

 

Sykepenger

Har du jobbet i mer enn fire sammenhengende uker før du ble syk, har du rett på sykepenger.

 

Tariffavtaler

Dette er en skriftlig avtale mellom arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger og en fagforening.

Den gir deg flere fordeler enn lovverket i utgangspunktet gir. Blant annet i forhold til arbeidstid, lønn, ferie, sykepenger og studiepermisjon.

LES OGSÅ: Jobbene med best startlønn

 

Ordliste for lønn:

Lønnsoppgjør

I Norge er de overordnede lønnsforhandlingene regulert og sentralisert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Noen steder kan du reforhandle hvis du for eksempel får mer ansvar eller når viktige mål.

 

Pensjonsavtale

Som ung er dette neppe noe du tenker på, men en dag blir det viktig.

Gjennom Folketrygden er alle i Norge sikret en minimumssats. Pensjonsavtalen vil gi deg høyere pensjon en dette. I det offentlige er du sikret. Privat må du forhøre deg, og det kan være en del av lønnsforhandlingen.


 

Frynsegoder

Dette kan være en del av lønnsforhandlingene. Sjelden mye omregnet i kroner, men kan likevel bety mye. For eksempel barnehageplass, fleksibel arbeidtid, muligheter for hjemmekontor, permisjonsordninger og lignende.

 

Bonus

Privat er det ikke uvanlig med bonus, gjerne i forhold til virksomhetens årsresultat. Forhør deg om det, og ta det med i lønnsforhandlingene.

 

Stillingskode

Stillinger i det offentlige har en kode som angir stillingsbetegnelsen (f.eks. førstekonsulent, rådgiver, saksbehandler). Dette bestemmer hvilken lønnsramme eller hvilket lønnstrinn stillingen er plassert i.

 

Lønnsramme

Dette er et lønnsansiennitetssystem. Når du ansettes i lønnsramme, vil lønnen starte på et gitt nivå og lønnsutviklingen vil følge en skala – for eksempel ett nivå høyere per år du jobber.

 

Lønnsspenn

Her defineres et mer åpent spenn (for eksempel 35-47), og så plasseres du på et lønnstrinn innenfor dette spennet, avhengig av utdanning og ansiennitet. 75 prosent av akademikere er ansatt i lønnsspenn.

 

Ansiennitet

Ansiennitet beregnes ut fra utdanning og annen relevant erfaring. Det er ingen automatikk i å få uttelling for ansiennitet, så følg med. Sørg for å ha dokumentasjon på all relevant erfaring.

Kilde: Karrieresenteret.no

Denne reportasjen ble først publisert i Campus #5 2011