Hvor høy lønn du får anhenger mye av hvor god du er til å forhandle. Dette betyr at det er viktig å selv ta initiativ til lønnsforhandlinger.

– Det har blitt en sterkere individualisering av lønnsdannelsen, forteller førsteamanuensis Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole (NHH) til DN.no.

Spesialrådgiver Jan Pieter Groenhof i Finansforbundet forteller at det gjelder å få frem argumenter som tilsier at det er i arbeidsgivers interesse å beholde deg og gi deg høyere lønn.

 

Ta initiativ selv

Det finnes flere lønnssystemer og individuelle vurderingsformer som fastsetter de ansattes lønn.

Noen har konkrete systemer for den individuelle lønnsutviklingen, som ved å gi lønn etter prestasjoner og konkrete resultater, mens andre baserer seg på skjønnsmessige vurderinger. Det er spesielt i sistnevnte at arbeidstakeren selv kan være med å påvirke lønnsnivået.

Groenhof anbefaler en gjennomtenkt strategi i en samtale om lønn.

– Det gjelder å være klar og saklig. Du bør ha en viss formening om hva som er din markedsverdi ved å beskrive det generelle lønnsnivået i den næringen du er i. Vi anbefaler at du markedsfører deg selv og ikke trekker inn kollegene dine sin lønn.

– Det er dine personlige egenskaper og hvordan det virker inn på arbeidet og resultatet som er viktig, sier han.


Profiler deg selv med hvilke suksesshistorier du har hatt. Det kan være ny kompetanse, om du har spesialkompetanse med tanke på kunder og kolleger og at du har tatt initiativ og deltatt på prosjekter, tilføyer han.


 

Fem tips til lønnssamtalen:
  • Gjør grundig forarbeid. Sett deg inn i bedriftens lønnssystem og undersøk eventuelle retningslinjer for lønnssamtaler. Sjekk lønnsstatistikk, hvor mye bør du egentlig tjene?

  • Sett deg mål for samtalen. Finn ut hvor høy lønn du ønsker deg, og sett en grense for hvor lavt du er villig til å gå.

  • Vær åpen og overbevisende. Vær samtidig sikker på at du og sjefen din "snakker samme språk" og at du gjør deg forstått.

  • Forklar hvorfor. Det er viktig å forklare hvorfor du bør få høyere lønn. Hva tjener bedriften på å ha deg som ansatt?

  • Oppsummer i etterkant. Skriv ned de argumentene som talte imot dine forslag. Disse bør du arbeide videre med før neste lønnssamtale.

    Kilde: Finansforbundet

 

Finansforbundet anbefaler at arbeidstakere selv tar initiativ til en lønnssamtale, dersom bedriften ikke har fastsatte rutiner for når dette skal tas opp.

I tillegg til lønnsøkning, er det vanlig å belønne gode prestasjoner med bonus og resultatlønn. Mellom 40 og 50 prosent av alle ansatte innen privat sektor har en eller annen form for bonusordning i dag, ifølge Bragelien ved NHH.

Han forklarer at det er viktig å huske på at fastlønn ikke utelukker bonusordninger.

– I noen bedrifter vil det være slik at hvis du har gjort en fantastisk jobb året før, vil du bli belønnet i form av en bonus for det året. I andre virksomheter vil du bli belønnet i form av en lønnsøkning.

– I andre bedrifter igjen vil du få begge deler, sier han til DN.no.

LES OGSÅ: Frikort fra Skatteetaten - Alt du må vite