(StudentTorget.no):

Ledelsen ved Universitetet i Oslo vil stramme inn studieprogresjonskravene.

Ett av forslagene sier at hver student må minst ta 20 studiepoeng per semester mot dagens krav som er 30 poeng per år, skriver Universitas.

35, 7 prosent av studentene i et bachelorløp tok mindre enn 20 studiepoeng i løpet av ett semester i 2010. Universitas har regnet på det, og kommet fram til at over 4700 studenter hadde mistet studieplassen sin hvis reglene hadde blitt iverksatt i dag.  

Både Studentparlamentet i Oslo og Norsk studentorganisasjon er svært kritiske til forslaget. 

 - Universitetet begynner i fullstendig feil ende. Det er utenkelig at studentene skal bli mer motiverte av straffereaksjoner, sier leder Stian Skaalbones i Studentparlamentet i Oslo.

 

- Straffemetode


KRITISK: Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Kaller UiOs forslag for en straffemetode mot studentene. 

NSOs leder  Kim Kantartardjiev kaller forslager for en straffemetode. 

- Det er problematisk at et av landets største lærersteder tar som utgangspunkt at straffemetoder vil gi bedre studiekvalitet. De må starte med det positive, nemlig å gi bedre oppfølging til de nåværende studentene. Det er mange som mener de ikke blir fulgt opp nok på universitetet. Da blir det helt feil å kaste dem ut, sier han.

Kantartardjiev sier videre at dette betyr at man potensielt kan miste studieretten om du skulle stryke på én eksamen, noe han syns er skremmende. 

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen sier at de har kommet fram til at det er riktig å endre dagens regler, men at han ikke vil ta stilling til forslaget før etter høringen førstkommende fredag. 

– Etter en grundig diskusjon har vi kommet frem til at det er riktig å endre dagens reglement. Jeg kjenner ikke til nøyaktig hvor mange som blir berørt, men det er dessverre slik at enhver endring vil slå uheldig ut for noen studenter, sier Ottersen.