(StudentTorget.no):

Studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT) er verstingene når det kommer til strykprosenten i 2011. Her stryker hele 9,4 prosent av studentene, ifølge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU i Trondheim følger etter på en 2. og 3. plass.

Sammenlignet med året før er det NTNU som har den dårligste utviklingen i forhold til året før. Strykprosenten der har steget med 0,9 prosentpoeng. Universitetet i Stavanger har den mest positive utviklingen, hvor strykprosenten falt med 0,5 prosentpoeng fra året før.

 UNIVERSITETENES STRYKPROSENT

     Angitt i prosent. Tall fra 2010 i parentes

  1. Universitetet i Tromsø: (9,3) 9,4
  2. Universitetet i Stavanger: (8,5) 9,0
  3. NTNU: (8,7) 7,8
  4. Universitetet i Agder: (7,8) 7,6
  5. Universitetet i Nordland: (...) 7,5
  6. Universitetet for miljø- og biovitenskap: (6,7) 6,5
  7. Universitetet i Oslo: (6,7) 6,3
  8. Universitetet i Bergen: (4,8) 4,7

 

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning.

Lavest strykprosent har studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) med kun 4,8 prosent, noe som er tilnærmet halvparten av strykprosenten ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Rektor ved UiS, Marit Boyesen, sier til Aftenbladet at de ikke tar lett på tallene.

- Vi ønsker absolutt ikke å være der vi er nå, men samtidig så er det et signal om at vi stiller krav til studentene. Vi ønsker å forbedre oss gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet i studiene, legge til rette for god undervisning og tettere oppfølging av studentene. Samtidig oppfordrer vi til studentene om å øke egeninnsatsen, sier rektoren til Aftenbladet.no.

Strykprosenten er et av flere forhold som blir belyst i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012, en årlig rapport fra Kunnskapsdepartementet (KD) som belyser situasjonen i universitets- og høyskolesektoren og ser på utviklingen over tid.