(StudentTorget.no):

I år tar over 85.000 nye studenter fatt på sitt første semester ved universiteter og høyskoler. Aldri før har vi hatt så mange nye studenter i Norge.

Høsten 2011 var det i alt 250.000 studenter i ulike studieløp og årets studentkull vil være større en fjorårets.

På fem år har vi fått 25000 flere studenter, noe som tilsvarer fem middels store høyskoler eller Norges nest største universitet.

– I Norge skal vi ha lik rett til utdanning. Vi skal ha en god studiefinansiering og fortsatt fravær av studieavgifter til offentlige universiteter og høyskoler. Mens mange land kutter i budsjettene til høyere utdanning og forskning, fortsetter vi å øke. Det smarteste vi kan gjøre for framtida, er å investere i kunnskap og kompetanseutvikling, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 

Flertall av jenter

Nesten 61 prosent av studentene som starter denne høsten vil være kvinner, noe som er omtrent samme andel som har vært de siste årene. Gjennomsnittsalderen på de nye studentene er 24 år og tre måneder. Flest studenter har kommet inn på utdanningsområdet økonomi og administrasjon.


Totalt var det i fjor 11 prosent studenter med innvandrerbakgrunn. Hele åtte universiteter og høyskoler hadde flere enn 15 prosent utenlandske studenter. Russiske studenter var den største utenlandske gruppen studenter, etterfulgt av Sverige, Tyskland og Kina.

Sist studieår oppnådde i gjennomsnitt 86 prosent av studentene de studiepoengene de planla og de hadde i gjennomsnitt 75 prosents studieprogresjon.

–Jeg ønsker studentene lykke til med studiestart, og ønsker dem en studietid med faglige utfordringer, kunnskapsglede og sosialt fellesskap, sier Halvorsen.

Pr. 13. august er det fortsatt ledige studieplasser på 300 studier ved 30 universiteter og høyskoler. 16 utdanningsinstitusjoner har fortsatt ledige plasser på grunnskolelærer/integrert master i lærerutdanning, 9 har ledig plasser på førskolelærerutdaninng, 5 har fortsatt ledige ingeniør-plasser og sykepleier kan du bli ved 2 studiesteder.

LES OGSÅ: Vanskelig å avdekke utbrenthet hos studenter

Fullstendig oversikt over ledige studier finner du på restetorget