(StudentTorget.no): 

Medisinstudentene i det tiende semesteret ved Universitetet i Oslo er sterkt misfornøyde med utdanningen sin. Dette kommer frem i en semestersluttevaluering fra våren 2012.

– Det går gjetord om at dette er et dårlig semester. Vi visste allerede før vi begynte at forelesningene kom til å bli dårlige. Oppbyggingen virker ikke helt gjennomtenkt, sier medisinstudent og representant i Medisinsk fagutvalg, Ine Røed til Universitas.


Tilbakevendende problem

Undersøkelsen viser at 63 prosent av studentene mener at lærerne i liten grad belyser sammenhengene mellom de ulike fagene. Studentene som Universitas har snakket med mener at foreleserne ikke kommuniserer seg i mellom, og at resultatet er at de gjentar hverandre, og at mange viktige temaer ikke blir godt nok dekket.

– Jeg aner ikke hvorfor det er så vanskelig for foreleserne å snakke sammen. Dette har vi tatt opp flere ganger, men ingenting blir gjort. Mange av foreleserne forsker og underviser i de samme emnene, men likevel er de ikke samkjørte. Jeg registrerer at flere kull før oss har kommet med samme kritikk, men jeg kan ikke se at noe har blitt gjort, sier Røed til Universitas.

Hun forteller at de tillitsvalgte har gitt klare tilbakemeldinger til fakultetet, og hun påpeker at evalueringen er et veldig tydelig signal til ledelsen om å forbedre seg.

Det er først og fremst oppbyggingen av semesteret og valg av tema i undervisningen som er årsaken til misnøyen. Kurset i trygdemedisin kommer først etter at praksistiden er over, selv om kunnskap om NAV-systemet er en nødvendighet når studentene jobber med pasienter.

LES OGSÅ: Ingrid Halden studerer business ved University of Technology i Sydney


Gjør endinger

Resultatene av evalueringen var ukjente for dekan ved Det medisinske fakultetet, Frode Vartdal.  

– Det er ikke bra nok. Vi jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på forelesningene. Dette var nytt for meg, sier Vartdal.

Fakultetet har snakket med de tillitsvalgte om undervisningssituasjonen, men de har ifølge Vartdal ikke vært misfornøyde. Han mener at disse resultatene er spesielt dårlige, og skiller seg ut fra tidligere tilbakemeldinger.

Vartdal forteller at medisinutdanningen ved UiO er basert på reformen Oslo 96, som har eksistert i 16 år. Denne reformen er allerede under revisjon, og den vil forbedres ut fra erfaring og tilbakemelding fra studentene.

Kommunikasjonsproblemene mellom lærene er en kjent sak for dekanen. Han sier det er vanskelig å unngå når man har mange forelesere fra vidt forskjellige fagmiljøer, men tror at dette vil bli bedre med den nye reformen, skriver Universitas.

Han forstår også at studentene ønsker færre forelesninger, flere kurs og mer arbeid på klinikker, men forteller at dette er et økonomisk spørsmål.