(StudentTorget.no):

Blant studentene som tok en grad i Norge i 2016, hadde 15,4 prosent vært på utvekslingsopphold utenlands. Det er en liten økning fra året før. Regjeringens mål er at minst 20 prosent av studentene skal ha hatt et utenlandsopphold i forbindelse med studier innen 2020.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning kommer årlig og tar for seg utviklingen ved norske universiteter og høyskoler.

De siste fem årene har rundt 1750 norske studenter årlig reist ut i Europa med Erasmus-stipend i lomma. Slike utvekslingsopphold er typisk på ett semester, noen ganger to. Nå skyter Erasmus-tallene til værs. I 2016 dro hele 2248 studenter ut: En økning på 27 prosent og soleklar ny norsk Erasmus-rekord.

– Dette tyder på at insentivet med uttelling for utreisende Erasmus-studenter i finansieringssystemet, altså at institusjonene belønnes økonomisk, virker. Dette er nytt dette året, sa kunnskapsministeren.

ddd

Ole Kristian Bratset er ikke veldig imponert over økningen i antallet utenlandsstudenter.

FOTO: ANSA.

Ole Kristian Bratset i ANSA, organisasjonen for norske utenlandsstudenter, er imidlertid ikke videre imponert av tallene, og mener resultatet er under pari.

– Det er gledelig at det er stigende, men vi syns ikke det stiger så mye som en kunne håpe på. Hvis det skal fortsette å stige 0,5 prosentpoeng i året, er en et godt stykke unna å nå målet om 20 prosent innen 2020, sier ANSA-president Ole Kristian Bratset til Framtida.no.

Tyskland på topp

Tyskland er det mest populære studielandet, med 335 Erasmus-studenter. Det gir en oppgang på 32 prosent fra 2015, og er ny rekord.

– Dette er helt i tråd med regjeringens strategi for økt samarbeid med Tyskland. Regjeringen ønsker at Norge skal være aktive og utnytte mulighetene i de EU-programmene der vi er med. Studentene får kvalitetssikrede opplegg, og i tillegg slipper de studieavgifter. Det ligger fortsatt et stort uutnyttet potensial her, mener statsråden.

Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid, og Norge deltar fullt og helt.

Hildegunn Grindheim studerer mastergrad i geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Våren 2016 var hun Erasmus-student på universitetet i Bremen.

– Et semester i Tyskland fristet for å lære mer hverdagstysk. Nå kan jeg tysk mye bedre, og jeg har internasjonal erfaring. Så jeg tror at jeg stiller sterkere på arbeidsmarkedet senere, sier Grindheim.

Flere internasjonale studenter

Dag Stenvoll, seniorrådgiver ved SIU, har arbeidet med Tilstandsrapportens kapitler om internasjonalisering. Han peker på interessante utviklingstrekk også når det gjelder utenlandske studenter i Norge.

Chloé Bourhis (t.h.) tror erfaringen fra Norge vil telle positivt.

FOTO: Runo Isaksen (SIU).

Hele 9000 utvekslingsstudenter fant veien til Norge i 2016. Det er ny rekord. Tyske studenter troner øverst, fulgt av franske. Bare ett ikke-europeisk land er på topp-ti-listen: USA.

I 2016 kom 1570 tyske utvekslingsstudenter til Norge, en oppgang på ti prosent fra året før. Det betyr at nesten hver sjette utvekslingsstudent kommer fra Tyskland.

Samtidig kom det 1082 franske studenter, en oppgang på 20 prosent. Chloé Bourhis er en av dem. Hun er overbevist om at året i Bergen og på Norges handelshøyskole (NHH) vil telle tungt positivt når hun senere skal søke jobb i Frankrike.

– NHH er regnet som Skandinavias kanskje beste handelsskole, det er en fordel for meg. Dessuten er Norge et mye mer originalt valg enn søreuropeiske land, som franske studenter foretrekker. Også det vil nok telle positivt for meg, sier Bourhis.

Til daglig studerer hun i Toulouse. Studieåret 2016-2017 tar hun bedriftsledelse på NHH i Bergen.

Les mer om Chloé Bourhis’ erfaringer: Europeiske studenter elsker Norge.