Høsten 2014, ble jeg for første gang kjent med uttrykket «å bli gradfanget».

Jeg hadde gått bachelor i sosiologi, ved Universitetet i Oslo, siden høsten 2012 og hadde tatt fag på UiO tidligere. Jeg hadde også tatt 40 studiepoeng et semester.

Resultatet ble at jeg i desember 2014 fullførte bachelorgraden min.

Planen var å begynne på en mastergrad i sosiologi, og fordi jeg bare kunne starte på master på høsten, var det ikke et alternativ å begynne på master våren 2015.

Jeg var derimot ikke klar for å slutte å studere, men hadde etter å ha fullført graden min, mistet plassen min på studieprogrammet i sosiologi. Jeg kunne ikke dra på utveksling og måtte melde meg som enkeltemnestudent, om jeg ville studere videre ved UiO.

Jeg var, med andre ord, blitt gradfanget.

 

Utfører gradfangst en gang per semester

På Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, gjennomføres det gradfangst én gang per semester.

Gradfangst vil si å fange opp alle studenter som kvalifiserer til en grad.

Det ryddes opp i studentenes utdanningsplaner, og studenter som oppfyller kravene til en grad får utsendt en e-post som opplyser dem om dette. Det samme gjelder også studenter som har sendt inn skjema om opprydning av utdanningsplaner og som oppfyller kravene til å få en grad.

E-postene blir sendt ut første uken i juni i vårsemesteret og siste uken før jul i høstsemesteret.

Når du har fullført graden din, mottar du vitnemålet ditt.

Studenter som skal forbedre karakterer i emner de allerede har tatt, før de mottar vitnemålet, må reservere seg. Fristen for reservasjon er 1. juli, for vårsemesteret, og 1. februar, for høstsemesteret.

Reserverer du deg ikke, mottar du vitnemålet ditt noen måneder etter at gradfangsten er gjennomført. Du har da offisielt fullført graden din ved universitetet.


 

Ikke mulighet for utveksling

Når du fullfører graden din, mister du samtidig plassen du hadde på studieprogrammet du var tatt opp på.

Å være tatt opp på et studieprogram er en av forutsetningene for å kunne dra på utveksling gjennom Universitetet i Oslo. Du mister derfor retten til å dra på utveksling, når du fullfører graden din eller «blir gradfanget».

Hvis du planlegger å dra på utveksling, må du derfor dra før du fullfører en grad.

Fagene du tar under utvekslingssemesteret vil da bli en del av graden din.

LES OGSÅ: Dra på «utveksling» til Svalbard?

 

Kan ta enkeltemner

For å kunne studere videre og ta flere emner ved Universitetet i Oslo, kan du registrere deg som enkeltemnestudent.

For å bli enkeltemnestudent, må du fylle ut søknad om å bli enkeltemnestudent, hvis du ikke allerede er registrert med generell studiekompetanse ved universitetet. Dette gjøres gjennom SøknadsWeb, på universitetets nettsider.

Du søker på emner fra 20. august, i høstsemesteret, og fra 20. januar, i vårsemesteret.

Det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder, og du får svar om du har fått plass på emnene du har søkt på med en gang. Husk at noen emner har krav om forkunnskaper, og at du må betale semesteravgiften innen 1. september eller 1. februar.

Fordelen med å være enkeltemnestudent med en ferdig grad, er at du slipper å tenke på at du må velge emner som passer inn i studieplanen din.

På den andre siden, velger du emner etter at alle andre har valgt sine emner. Du kan heller ikke bli prioritert i utvalgte fag, på bakgrunn av at du er tatt opp på et studieprogram.