Legene på Høyden – studentenes legetjeneste, skal ligge på Vektertorget. Her kan alle studenter komme og få øyeblikkelig hjelp, og slippe lang ventetid på legevakten.

Det er første gang SiB kan tilby et legesenter for studentene. Det er ikke eid av SiB, men er et samarbeid mellom samskipnaden og de tre fastlegene som skal drive legepraksisen.

Praksisen skal rette seg mot studenter, og tilbyr fastlege for de som ønsker det. I tillegg, har SiB laget et drop-in-tilbud som alle studenter kan benytte seg av, uansett om de har fastlegen sin der eller ikke.

Vi har lagt mye vekt på drop-in-tilbudet, vi vet at mange studenter må benytte legevakten når de blir syke, fordi de mangler fastlege i byen. Med dette tilbudet, slipper de det, sier Marita Monsen, kommunikasjonslederen for SiB.

Og hun understreker igjen at alle studenter fra alle skoler tilknyttet SiB kan få hjelp hos Legene på Høyden. Dette gjelder også utvekslingsstudentene.

Monsen håper det blir populært, hun vet det er noe studentene har ønsket seg lenge. Hun viser fram lokalene, som er under oppussing.

Hvite vegger lyses opp av sterke lyskastere på gulvet, det lukter maling og sagspon. I annethvert nakne rom, står det en og skrur, sager eller banker. Møbler og utstyr er fullstendig fraværende, med unntak av et par tilfeldige stoler med kaffekopper ved siden av seg.

De håper på å få alt ferdig før jul.

 

 

Vil være tilgjengelige

Nicolas Øyane (32), Shagun Bhatia (29) og Esther Kraus Gundersen (34) utgjør de tre legene på Høyden.

Øyane roser samarbeidet med SiB, og forteller at de vil jobbe med å knytte SiBs allerede eksisterende helsetilbud opp mot praksisen.

Vi er også svært opptatte av å være der for studentene. I tillegg til fastlegearbeid, jobber vi tyve prosent for SiB, og det første året kommer vi til å jobbe tjue prosent ekstra. Åpningstidene vil være på dagtid, men på sikt kan det være aktuelt å utvide til kveld og helger, sier han.

De tyve prosentene legene jobber for SiB vil utgjøre drop-in-tilbudet.

Øyane og de andre legene vil gjøre det enkelt å bestille time for studentene over telefon og sms, slik at de slipper å måtte sitte og vente på ledig time. Målet er å kunne tilby time samme dag. Dette skal gjelde både studenter som har en av legene som fastlege, og de som ikke har det.

Vi begynner med helt tomme pasientlister. I begynnelsen, har vi bestemt oss for et tak på 1000 pasienter hver, men vi vil øke kapasiteten, hvis det blir behov. Sannsynligvis, vil det være mulig å bytte fastlege til oss fra en måned før senteret åpner, sier Øyane.

Det er i dag 27 000 studenter tilknyttet SiB. I begynnelsen, vil dermed elleve prosent av studentene kunne få en av legene på Høyden som sin fastlege.

Siden legesenteret er privat, er fastlegene ikke reservert for studentene. Hvem som helst kan velge de. Det kan derfor være lurt å være tidlig ute om en ønsker seg en lege på Høyden.

Fastlege bytter man gjennom Helfo.


 

SiO har hatt fastlegetilbud i ti år

I Oslo, har de hatt fastleger til studentene siden fastlegereformen ble innført i 2001.

Marit Eskeland, leder for studenthelsetjenesten ved SiO, forteller at de i dag har ti leger, men planlegger å utvide med to til, når sentrumskontoret skal åpnes til våren.

SiO har 60 000 studenter, hvorav 10 000 av dem har fastlege via samskipnaden.

Eskeland oppfordrer oslostudentene til å bruke SiO som fastlege, de har omtrent 5 000 ledige plasser på fastlegelistene sine.

I løpet av ett år, mottar de 46 000 henvendelser.

Pågangen hos oss er stor, de siste årene har vi likevel klart å holde ventetiden på en til tre uker. Det er kan fortsatt ta litt tid å få svar når man ringer, derfor tilbyr vi nå mulighet til å bestille og avbestille timer på sms, sier Eskeland.

 

To års arbeid

Det var viktig for oss å finne en løsning som ikke ble for kostbar, vi ville ikke bruke unødvendig mye av pengene vi får fra studentene, sier Monsen.

Å finne en rimelig løsning har vært tidkrevende, og er hovedårsaken til at det har tatt to år å få på plass et tilbud. Nå gjenstår kun byggingen av legesenteret.

Legesenteret på Vektertorget er resultatet av et samarbeid mellom SiB, UiB, Bergen Kommune og de tre legene. Bergen Kommune har bidratt med fastlegehjemler, og legene har gått sammen om å starte opp en privat praksis.

Selve praksisen er dermed utenfor SiB, men samskipnaden og UiB har, etter avtale med Bergen Kommune og legene, kjøpt opp noe av tiden fastlegene skal bruke på det som kalles offentlig legearbeid.

Som lege, plikter man å bruke 5-8 timer av arbeidstiden på allmenn- eller samfunnsmedisinsk arbeid som kommunen har behov for. Det er denne tiden SiB og UiB har kjøpt opp, og som istedet vil utgjøre drop-in-tilbudet for studentene.

Universitetet har også bidratt med egnede lokaler og betaler oppussingen.

Denne løsningen er rimeligere enn den de har i Oslo, for eksempel. Der er det samskipnaden som eier praksisen og ansetter legene, sier Monsen.