I perioden 2015 – 2017, var det gjennomsnittlig 15,5 prosent av studentene i Norge som valgte å dra på utveksling i løpet av studiene. Dette kommer frem av en fersk rapport fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanningen (Diku).

Gjennom Bolognaprosessen, har Norge forpliktet seg til at innen 2020 skal 20 prosent av studentene som fullfører en grad skal ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet.

Men i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om studentmobilitet, diskuteres det å øke denne målsettingen til at hele 50 prosent av alle studenter i Norge skal dra på utveksling.

I dag, er det kun ett av lærestedene for høyere utdanning i Norge som ville oppfylt dette kravet.

 

Store variasjoner mellom læresteder og fagområder

Diku-rapporten viser at prosentandelen for utveksling variere mye mellom de ulike lærestedene.

Ved syv av 28 læresteder, er det 20 prosent eller mer av studentene som drar på utveksling. Samtidig, er det ni av lærestedene som har en prosentandel på under 10 prosent.

Det er Norges handelshøyskole (NHH) som har desidert flest studenter på utveksling. Av NHH-studentene som ble uteksaminert i 2017, hadde hele 57 prosent vært på utveksling iløpet av studiene.

Universitetet i Bergen kommer som nummer to på listen, med 27 prosent.

Samtidig, lå gjennomsnittet ved alle læresteder samlet på 15 prosent.

Nord universitet og NLA Høgskolen har lavest andel av studentene på utveksling, med henholdsvis fire og fem prosent.


 

Det er også store forskjeller mellom de ulike fagområdene.

Samfunnsfag og juridiske fag har høyest andel studenter på utveksling (23 prosent), mens andelen er lavest ved lærerutdanningene og pedagogiske fag (6 prosent).

LES OGSÅ: Passer community college for deg?

 

Læresteder – Andel studenter på utveksling, uteksaminert 2017

 

Lærested Andel i prosent
Norges handelshøyskole 57
Universitetet i Bergen 27
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 24
Høgskulen i Volda 23
Lovisenberg diakonale høgskole 22
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 22
Universitetet i Oslo 20
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19
Universitetet i Agder 18
Totalt/gjennomsnitt 15
Norges idrettshøgskole 15
Handelshøyskolen BI 15
Høgskolen i Molde, vit. høgskole i logistikk 15
Dronning Mauds Minne Høgskole 13
Universitetet i Stavanger 13
Høgskulen på Vestlandet 13
Norges musikkhøgskole 12
Høgskolen i Østfold 11
Kunsthøgskolen i Oslo 11
OsloMet – storbyuniversitetet 11
Høgskolen i Innlandet 9
VID vitenskapelige høgskole 9
UiT - Norges arktiske universitet 8
Universitetet i Sørøst-Norge 8
Westerdals Oslo ACT 7
Høyskolen Kristiania 6
Det teologiske menighetsfakultet 6
NLA Høgskolen 5

  

Fagområder – Andel studenter på utveksling, uteksaminert 2017

 

Fagområde Andel i prosent
Samfunnsfag og juridiske fag 23
Økonomiske og administrative fag 20
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 18
Humanistiske og estetiske fag 16
Helse-, sosial- og idrettsfag 11
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 6