(StudentTorget.no):

I løpet av de siste årene har det vært en markant økning i andelen studenter som oppgir at de sliter psykisk. Faktisk har hver fjerde student i Norge alvorlige psykiske symptomplager, ifølge SHoT-undersøkelsen 2018, som ble lagt frem i september.

 

I januar ble det klart at regjeringen bevilget 18,4 millioner til tiltak som skal bedre psykisk helse hos studenter i Norge. Disse pengene ble fordelt mellom 19 studentsamskipnader og utdanningsinstitusjoner.

 

– Norske studenter i utlandet har falt utenfor dette apparatet. En del rapporterer at de har få eller ingen hjelpetiltak rundt seg. ANSA har gjort et viktig arbeid særlig for å formidle nettbasert hjelp, men ønsker å utvide tilbudene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

ANSA hadde i utgangspunktet søkt om støtte gjennom støtteordningen Studenters psykiske helse. Søknaden ble avviste av Helsedirektoratet fordi man fant at organisasjonen ikke var en studentsamskipnad etter gjeldende lov og forskrift. Denne avgjørelsen er nå vurdert på nytt.

 

– Jeg har nå avklart at ANSA er å regne som en studentsamskipnad etter samskipnadsloven og har gitt Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om dette. Det betyr at ANSA også kan søke ved utlysning av midlene til programmet i 2019, men allerede nå kan de utvide sin nettbaserte hjelp til utenlandsstudentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

I første omgang vil ANSA nå få 760.000 kroner i støtte til psykiske helsetilbud for studenter i utlandet. ANSA tilbyr et online psykologtilbud slik at studentene har tilgang til norsk psykolog, uansett hvor de er i verden. De tilbyr også webinarer knyttet til mestring av angst, depresjon og stress. Nå kan disse tilbudene utvides ytterligere.

 

– Vi er utrolig glad regjeringen har lyttet til våre innspill. Midlene vi nå får vil bety mye for mange norske studenter i utlandet som nå vil få et bedre psykisk helsetilbud, sier Hanna Flood, president i ANSA.

 

Klikk her for å se alle studier og skoler i utlandet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: