Utenlandsstudier: Dette kan du få i støtte fra lånekassen

Hvor mye kan du få?

 

Her er en oversikt over hva du kan få i støtte hvis du begynner en ny utdanning fra høsten 2006.

 

Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være. Vi kan dele inn støtten i tre hoveddeler.

 

        Basisstøtte

        Skolepengestøtte

        Ekstra lån til skolepenger

 

I tillegg vil du få et reisestipend, som varierer alt etter hvor du skal reise. Til utvalgte lærested med spesielt høye skolepenger vil du kunne få et tilleggsstipend.

 

Dersom du har barn, kan du også ha rett til et forsørgerstipend.

 

Basisstøtten

Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning. I løpet av et undervisningsår (ti måneder) får du til sammen 81 400 kroner i støtte. Av dette beløpet kan opptil 40 prosent, det vil si 32 560 kroner, bli gjort om til stipend dersom du består eksamen og ikke tjener mer eller har større formue enn Lånekassens fribeløp. Du må selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanningen din for at vi skal gjøre om en del av lånet ditt til stipend.


 

Studenter i utlandet får til vanlig støtten utbetalt i begynnelsen av hvert semester.

 

Skolepengestøtte

I tillegg til basisstøtten kan du få skolepengestøtte hvis du må betale skolepenger. Utenfor Norden kan du få opptil 52 320 kroner i skolepengestøtte. Innenfor Norden kan du få maksimalt 50 000 kroner i skolepengestøtte.

Studerer du utenfor Norden, blir skolepengestøtten gitt 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend på bachelornivå og 30 prosent som lån og 70 prosent som stipend på masternivå. Innenfor Norden blir hele skolepengestøtten gitt som lån.

 

Ekstra lån til skolepenger

Dersom du må betale mer i skolepenger enn det som dekkes av skolepengestøtten, kan du få opptil 50 000 kroner ekstra i lån til skolepenger. Vær oppmerksom på at dette beløpet ikke blir gjort om til stipend når du er ferdig med utdanningen din. Ordningen gjelder ikke for Norden.

LES OGSÅ: Frida er på utveksling i Buenos Aires i Argentina

 

Reisestøtte

Du vil dessuten få reisestøtte fra Lånekassen. Reisestøtten varierer alt etter hvor du skal studere.


 

Tilleggsstipend

Lånekassen kan gi et tilleggsstipend til enkelte lærested med spesielt høye skolepenger.

For mer informasjon, sjekk www.lanekassen.no

 

 

Kilde: Lånekassen.no