Studier i utlandet kan gi deg store fordeler både personlig og jobbmessig senere i livet. Gode språkkunnskaper og kulturkunnskap om et annet språkområde gir verdifull læring som kan overføres til andre språk og nasjoner. Man blir kjent med faktorer man bør være oppmerksom på når man møter mennesker fra andre kulturer, og det har aldri vært viktigere enn nå i globaliseringens tid. Dette kan by på stor glede – og store utfordringer som du bør tenke nøye gjennom på forhånd.

Men hva er viktig i en slik sammenheng?

For det første bør du være reelt nysgjerrig på det landet du skal studere i og ville investere tid og krefter på å lære i tillegg til det rent faglige. For det andre bør du ha en viss porsjon selvtillit og føle at du vil takle det å kaste deg ut i ukjent terreng. I tillegg bør  du, for å kunne bli inkludert i det nye samfunnet, også like å bli kjent med nye mennesker og skikker og ha evnen til å tilpasse deg.

Det er viktig å undersøke nøye alle studiemulighetene som finnes i det landet du tenker deg til. Ta kontakt med ANSA og sjekk hva som er godkjent av Statens lånekasse for lån og stipend. I tillegg bør du sjekke hvilke eventuelle tilleggsmuligheter du har i studielandet, som bl.a. språkkurs hvis du skal studere i et ikke-engelskspråklig eller et annet skandinavisk land. Det er tidkrevende å søke studier i utlandet, så du bør begynne prosessen opptil et år i forveien, avhengig av hvor du vil søke. ANSAs håndbok for «Utdanning i utlandet» gir deg masse nyttig informasjon. Du kan bestille boken på deres nettsider.


Opptakskrav er som regel generell studiekompetanse, – andre norske regler for opptak gjelder ikke i utlandet. På enkelte studiesteder kan det imidlertid stilles ytterligere krav. Dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Du må uansett sende vitnemålene oversatt til det aktuelle språket. Oversatt vitnemål kan du be om fra den videregående skolen du gikk på. De fleste har i alle fall anledning til å gi deg en engelsk oversettelse. Kopiene må være attestert, for eksempel av skolen eller et postkontor. Når det gjelder søknadsfrister, varierer de fra land til land. Undersøk hva som gjelder der du skal.

LES OGSÅ: Lilly Weldingh er veterinærstudent i Budapest Ungarn

Lykke til med et spennende opphold! 

Vibeke Scürch er karriereveileder i Emmali (www.emmali.no).