Som StudentTorget tidligere har omtalt, er det en enorm mangel på ingeniører og teknologer i Norge.

Det har blitt satset på flere store kampanjer for å rekruttere flere søkere til disse fagområdene, både fra regjeringen, næringslivet og bransjeorganisasjoner. I følge årets søkertall fra Samordna opptak, ser det ut til at norsk ungdom har tatt oppfordringen.

Blant andre har NITO jobbet målrettet med å få norsk ungdom interessert i teknologi- og ingeniørfag, og NITO-president Trond Markussen er godt fornøyd med at dette gir resultater.

Det er flott å se at norsk ungdom ser at ingeniørfaget er interessant. Det er motiverende å se at dette arbeidet, sammen med det store ingeniørbehovet, får flere til å ville studere teknologifag, sier han i en pressemelding.

 

 

Historisk løft

Totalt har søkningen til teknologisk utdanning økt med 7,4 prosent i år. Andelen søkere fordeler seg med 7,06 prosent til bacheloringeniør og 7,82 til integrert master (sivilingeniør).

Siden 2011, har teknologisk utdanning økt med 34 prosent, og hele 68 prosent fra 2005.

Samordna opptak har registrert 5411 førstevalgssøkere til 2976 studieplasser til bacheloringeniør, og 5113 førstevalgssøkere til 1714 studieplasser til integrert master (sivilingeniør). Også bioingeniørstudiet har en solid økning på nesten 12 prosent.

NITO vil fortsette å jobbe med å øke teknologi-interessen blant norske skoleelever, og jobbe opp mot politikerne for at det skal legges større ressurser i mer og bedre realfags- og teknologiundervisning i norsk skole.

Tallene viser at norsk ungdom har skjønt det. Nå må politikerne følge opp og sørge for at vi får studenter som er best mulig kvalifiserte til å gå løs på de krevende studiene, oppfordrer NITO-presidenten.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skriver i en pressemelding at også hun er fornøyd med årets søkertall til ingeniør- og teknologfagene.

Regjeringen har satset systematisk på realfag over flere år. Det er stort behov for ingeniører og andre med realfagskompetanse i samfunnet, og derfor veldig bra at så mange unge søker seg til det, sier kunnskapsministeren.

Etter fjorårets historiske løft på 25 prosent, mener Jørn Sund-Henriksen, kompetansedirektør i Norges Rederiforbund, at det hadde vært naturlig med en liten nedgang i søkertallene, men er gledelig overrasket over at søkningen tvert imot stiger.

Den maritime næringen trenger sårt flere ingeniører, så dette er en god anledning for regjeringen til å øke antallet studieplasser for både ingeniørutdanningen og maritim utdanning. I fjor, var det oversøkning på samtlige teknologiske studier i landet, og i år øker det ytterligere, sier Sund-Henriksen i en pressemelding.