D et absolutt viktigste er å søke innen fristen, som er 15. april. Etter fristen, er det nemlig ikke mulig å søke.

Men selv om dette er fristen, bør du ikke vente til siste liten, og starte søkeprosessen like før midnatt 15. april. Manglende PIN-koder, nettilgang eller andre problemer kan oppstå, og det er lurt med god tid, i tilfelle noe uforutsett skjer.

Om man ikke er helt sikker på hvilket studie man ønsker å starte på, kan det være lurt å føre opp noen ekstra studieønsker. Det er mulig å føre opp ti studieønsker i søknaden.

Da kan man helt frem til 1. juli omprioritere ønsker og eventuelt slette studier.

Om man er sikker på hvilket studie man helst vil starte på, er det viktig at man setter dette øverst på lista, som førsteprioritet. Dersom man kommer inn på studieønsket man har satt øverst, faller studieønskene på plassene under automatisk bort.

Søkerne bør også på forhånd sjekke ut kravene for å komme inn på det studiene man søker på, slik at man vet at man er kvalifisert.

 

Viktige tidsfrister for opptak til høyere utdanning:

1. februar

Søknaden åpner 1. februar og du kan søke studieplass for dette kommende studieåret.


 

1. mars

Dette er søknadsfrist for de som skal søke:

  • Politihøgskolen
  • Luftfartsfag ved UiT Norges Arktiske Universitet
  • Tidlig opptak
  • Særskilt vurdering
  • Med realkompetanse

 

20. mars

Dette er fristen for å laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon, hvis du har søknadsfrist 1. mars.

 

15. april

Søknadsfristen er 15. april, og er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden.

Det er også fristen for å laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon, hvis du har søknadsfrist 15. april.

 

1. juli

Siste frist for å omprioritere studieønskene dine er 1. juli. Omprioriteringer gjør du i søknaden.

Dette er også siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning som er fullført denne våren. Vitnemål og attester du har fått for praksis, skal også lastes opp.

 

19. juli

Klokken 09.00 blir oversikten over ledige studieplassar lagt ut, og nye søkere kan forhåndsregistrere seg med personalia. Men det er først 20. juli kl. 09.00, at du kan søke ledige studieplasser.

 

20. juli

Fra klokken 09.00, kan både nye søkere, og de som har søkt tidligere, søke ledige studieplasser. Ledige studieplasser er studium der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene.

Svaret på søknaden er også klart 20. juli, og svar blir lagt ut i søknaden. Husk at du må svare på svarskjema på søknaden din innen svarfristen, den 24. juli.


 

24. juli

Siste frist for å svare på hovedopptaket er 24. juli. Dersom du ikke svarer på eventuelle tilbud, eller tilbud om venteliste, blir dette regnet som nei.

 

Ca. 29. juli

Har du takket ja til venteliste? Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket.

 

Ca. 4. august

Står du fremdeles på venteliste? Til noen studier, kan lærestedene etterfylle studieplasser fra 4. august og utover.

LES OGSÅ: Idrettsstipend for norske studenter - kombiner idrett og utdanning

 

Opptaksprøver

Politihøgskolen og studier innen dans, kunst, musikk, teater og andre kreative retninger, benytter seg ofte av opptaksprøver.

Dette gjelder både ved offentlige og private institusjoner.

Skolene opererer gjerne med ulike frister, og det varierer om man må levere inn oppgaver, får innkalling til audition og/eller prøvespill, eller om man må delta i fysiske og psykiske tester.

Vær tidlig ute med å ta kontakt med den skolen du ønsker å studere ved, slik at du får mer informasjon om opptaksprøvene – og ikke minst muligheten til å forberede deg.

LES OGSÅ: Lyst til å studere tegnspråk? Les om Henriks erfaringer!

 

Private høyskoler

Enkelte private høgskoler har egne søknadsfrister.

Noen har også rullerende inntak. Dette betyr at kvalifiserte søkere blir tilbudt plass helt til alle plassene er fylt opp, uten en bestemt søknadsfrist.

Ved rullerende inntak, kan det lønne seg å være tidlig ute med søkingen, da det er “førstemann til mølla” som gjelder.

Ta kontakt med skolen(e) du er interessert i, for mer informasjon.