Starten på et nytt semester betyr for mange studenter starten på bacheloroppgaven.

Bacheloroppgaven er den siste, avgjørende oppgaven du skriver, før du fullfører bachelorgraden din og er ofte mye større enn det du er vant til fra å skrive semesteroppgaver.

I denne artikkelen, gir vi deg de beste tipsene for å lykkes med å skrive en bacheloroppgave.

  

Velg et tema du er interessert i

For at arbeidet med bacheloroppgaven skal bli både gøy og spennende, så er det viktig å velge et tema du er interessert i.

Orienter deg på feltet, finn ut hva du kan tenke deg å skrive om og hva som er gjort allerede.

Finn også ut hva som skiller oppgaven din fra det som er gjort tidligere. Det kan være å bruke en annen metode, en annen teori eller studere et helt nytt tema innenfor feltet.

 

Søk om tillatelse hvis du samler inn ditt eget datamateriale

Det kan være spennende å samle inn sitt eget datamateriale, ved å for eksempel gjøre intervjuer, men husk at det tar mye tid med innsamling, koding og analyse av data.

Hvis du skal samle inn ditt eget datamateriale, må du søke om tillatelse hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

De fleste bachelorstudenter velger å analysere et datamateriale som allerede er tilgjengelig, for å spare tid og slippe å søke om tillatelse.


 

Bruk seminarene godt

De fleste studenter deltar på seminarer med andre bachelorstudenter, der det er fokus på å dele og diskutere ideer til bacheloroppgavene, lese og gi tilbakemelding på hverandres oppgaver, få tilbakemelding av seminarleder på oppgavene med mer.

Kom alltid forberedt til seminarene og skriv ned alle spørsmål du måtte ha på forhånd.

Vær også aktivt med i diskusjonene i seminarene.

LES OGSÅ: Slik bedrer du konsentrasjonsevnen og takler stress

 

Ta til deg tilbakemeldingene du får!

Å få kritikk eller tilbakemelding på bacheloroppgaven kan være vanskelig, spesielt når du investerer så mye tid og energi i oppgaven din.

Skriv derfor ned alle tilbakemeldinger du får i seminarene eller under veiledning.

Da kan du gå gjennom disse senere, gjøre en grundig vurdering av tilbakemeldingene, bestemme deg for hva du skal endre på og gjøre eventuelle endringer i oppgaven din.

LES OGSÅ: Hvordan lære et nytt språk raskest mulig? Tips fra språkeksperten

 

Ta kontakt med potensielle veiledere

De fleste bachelorstudenter får veiledning av seminarlederen fra bachelorseminaret, men det er også mulig å ta kontakt med andre ansatte ved universitetet, som jobber med det samme temaet som deg, og spørre om de vil være veilederen din.

Du vil da få tilbakemelding fra seminarleder i seminaret, i tillegg til tilbakemelding fra veilederen din, så dette er en gyllen mulighet for å få en ekstra person til å se over og gi deg tilbakemelding på oppgaven din.

Bruk tiden du har med veilederen din godt, og forbered deg før møtene.

Skriv gjerne ned alt du lurer på mellom møtene, slik at du ikke glemmer å spørre om noe under møtet.

Husk at du bare har rett på noen få timer veiledning, når du skriver bacheloroppgave, så her gjelder det å planlegge og bruke tiden din godt. Ha deler av oppgaven din klar til innlevering før møtene, slik at du får tilbakemelding på mest mulig av oppgaven din gjennom semesteret.


 

Ikke skriv for mye

De største utfordringene med å skrive bacheloroppgave er ofte tiden du har til disposisjon og lengden på oppgaven.

Sammenlignet med masteroppgaven, som ofte er over 100 sider lang, og som du bruker et helt år på å skrive, så er bacheloroppgaven kun 20-30 sider lang, og du har bare et semester på å fullføre oppgaven.

Du har derfor ikke muligheten til å utforske et kjempestort datamateriale eller tema.

Pass på at du ikke skriver for mye, og at du spisser inn oppgaven og problemstillingen, slik at du har rom for å svare på denne i bacheloroppgaven.

LES OGSÅ: Studieteknikker som fungerer

 

Ikke stress

En bacheloroppgave utgjør ofte bare 10 studiepoeng, og mange studenter har derfor 1-2 fag til samme semester. Det kan gjøre det stressende å skrive og fullføre bacheloroppgaven, i tillegg til å måtte lese pensum, skrive oppgaver og øve til eksamen i de andre fagene du har.

Setter du opp en tidsplan for hva du skal gjøre og når du skal gjøre det, kan det hjelpe deg å stresse mindre.

Prøv å unngå skippertak, og jobb jevnt med bacheloroppgaven og de andre fagene du tar, gjennom hele semesteret.


 

Lag en tidsplan

For å komme gjennom et semester med pensum, eksamener og bacheloroppgave, så er det viktig å lage en plan for når du skal gjøre ting.

Ha oversikt over alt du skal komme deg gjennom av pensum, semesteroppgaver, innleveringer, fremføringer, eksamensøving og eksamener i fagene du tar.

Planlegg når du skal jobbe med bacheloroppgaven, sett av tid til å skrive, hente inn og lese litteratur, kode datamaterialet ditt med mer.

Tidsplanen hjelper deg til å planlegge når ting skal gjøres, holde frister, og å komme gjennom alt du skal i tide. Planen er også til stor hjelp for å klare å levere bacheloroppgaven innen fristen.

LES OGSÅ: 5 nyttige tips og triks i Microsoft Word

 

Finn deg et sted å skrive

Om du trives på lesesalen eller ikke, finn ut hvor du foretrekker å skrive. Dette kan være på lesesalen, biblioteket, favorittkaféen, hjemme eller andre steder.

Det kan være en fordel å ha et fast sted å jobbe, hvor du vet at du klarer å konsentrerer deg og jobbe effektivt.

LES OGSÅ: Disse personlighetene må man håndtere i gruppearbeid

 

Sett av tid til å skrive hver dag

Sett av tid til å skrive hver dag!

Sett deg også konkrete mål for hva du skal gjøre, for å sørge for at du jobber mest mulig effektivt hele dagen.


 

Snakk om bacheloroppgaven din!

Å snakke om oppgaven din og diskutere ulike temaer eller utfordringer med venner, familie, kollegaer, forelesere, veiledere og andre studenter, kan hjelpe deg å komme på nye ideer og tenke nytt rundt problemstillingene dine.

Å snakke om oppgaven og diskutere den med andre gjør også oppgaven morsommere å jobbe med.

Bank gjerne på dørene til forskere ved universitetet som jobber med eller er interessert i de samme temaene, teoriene og metodene som deg. Her kan du få mange gode tips og tilbakemeldinger på oppgaven din.

LES OGSÅ: Hvordan lese effektivt: Ti gode tips til en effektiv leseøkt

 

Gi hverandre tilbakemelding og støtte

Å lese og gi hverandre tilbakemeldinger på oppgavene deres er en fin måte for studenter å gjøre bacheloroppgaven bedre på, og samtidig bli bedre til å lese og gi kommentarer på andres oppgaver.

Ikke vær redd for å søke trøst eller støtte fra menneskene rundt deg, hvis du syns det er tungt å jobbe med bacheloroppgaven i perioder. Samtidig kan du støtte og stille opp for andre studenter, hvis de syns at oppgaveskrivingen virker overveldende eller vanskelig.

LES OGSÅ: Studerer du matematikk og trenger litt inspirasjon og motivasjon?

 

Arbeidskoordinering, samarbeid og planlegging

For mange studenter, er bacheloroppgaven et samarbeidsprosjekt mellom flere studenter.

Det kan være fordeler og ulemper med å jobbe sammen med andre studenter, men med godt samarbeid og ved å bestemme tidlig hvem som skal gjøre hva, burde arbeidet med bacheloroppgaven gå veldig fint.

Her er noen tips til studenter som skriver bacheloroppgave sammen: 

1. Diskuter hva dere vil at oppgaven skal være og hvilke forventninger dere har til ønsket karakter:

Det er viktig å gå inn i arbeidet med bacheloroppgaven med en klar idé om hva oppgaven skal være og hvilke karakter dere ønsker dere på oppgaven.

Det er viktig å bli enig om tema og problemstilling for oppgaven tidlig, slik at alle jobber mot det samme resultatet.

Ønsker alle på gruppa å få en A på oppgaven, krever dette at det settes av mye tid til å arbeide med oppgaven. Husk at karakterer ikke betyr alt, men at det viktigste er hva du egentlig har lært i løpet av semesteret. 


 

2. Fordel arbeidet mellom dere:

Arbeidet fordeles mellom medlemmene av gruppa.

Det er opp til dere hvordan arbeidet skal fordeles. Det aller viktigste er at alle har en klar idé om hva de skal gjøre og når det skal være ferdig.

Sett gjerne tidsfrister for delinnleveringer i løpet av semesteret, der medlemmene av gruppa skal levere utkast til kapitler eller deler av oppgaven.


 

3. Gi hverandre tilbakemeldinger:

En kjempefordel med å være en gruppe, er muligheten for å kunne se over det andre skriver og få tilbakemelding på det du selv har gjort.

Korrekturles gjerne hverandres deler av oppgaven, og rett opp språk og grammatikk. Gi også kommentarer på innhold og struktur.

Det er også mulig å legge til eller fjerne ting som ikke er relevant for oppgaven.

For å unngå å fjerne noe noen andre har skrevet og som de ønsker å ha med i oppgaven, kan dere bruke spor endringer-funksjonen i Word/Pages. Slik kan opprinnelig forfatter se hvilke endringer som er gjort, og bestemme om han/hun vil godta eller avslå endringene.


 

4. Lag en tidsplan:

Sett opp en tidsplan over hvem som skal gjøre hva, og når det skal være ferdig. 


 

5. Møt hverandre og jobb med oppgaven sammen:

Å studere sammen med andre er gøy og lærerikt.

Sett derfor av tidspunkter, hvor dere skal treffes og jobbe med oppgaven sammen. Her kan dere også diskutere ulike utfordringer, valg og temaer som dukker opp underveis i arbeidet med oppgaven.

Det aller viktigste er å ha det gøy i arbeidet med bacheloroppgaven, uavhengig av om du skriver oppgave alene eller sammen med andre studenter. Det er spennende å sette seg inn i et tema og lære noe nytt, og bacheloroppgaven er en mulighet for å gjøre akkurat dette.

Til slutt gjenstår det bare å si: Lykke til med bacheloroppgaven! Dette klarer du!