Få valg er så endelige som valget mellom å ta abort eller å bære frem et barn. Det er ikke alltid en graviditet ”passer”. Å bli gravid i studietiden kan fortone seg som en krise, og fremtidsplanene blir med ett snudd på hodet.

For studenter kan en uplanlagt graviditet føre til mye usikkerhet. Hodet kan være fullt av tanker om praktiske, økonomiske og etiske dilemmaer. Og ikke minst følelsene.....

Studenter bor gjerne på en trang hybel, er midt i et utdanningsforløp og kan oppleve å ikke ha økonomi til å ta vare på et barn. Kanskje har man ikke et fast forhold Man kan være usikker på om barnefaren er mannen man vil dele livet med. Mange sitter alene med tankene og følelsene sine. De kan være langt borte fra familien sin, og vil kanskje ikke snakke om graviditeten med venner.
Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Du kan også få foreldrestipend fra Lånekassen, det kan du lese mer om HER.

LES OGSÅ: Om kyssing - den store guiden om kyssing

 

Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning og graviditetstest. Ifølge Lov om Svangerskapsavbrudd har alle kvinner krav på veiledning ved uønsket graviditet, for selv å kunne ta egne valg. Hos Amathea kan man få tilbud om samtaler rundt valget. Det å få hjelp til å rydde opp i det som oppleves som et kaos, kan føre til at hver enkelt blir tryggere på hva som er viktig for seg. Det kan være godt å ha en utenforstående å snakke med, som ikke har meninger om hva som er best for en selv, slik en partner, familie og venner kan ha. Det handler om å ta valg som er riktige for en selv.

LES OGSÅ: Studentliv: Førstehjelp for dating

 

Menn har også et samtaletilbud

Det er ikke alltid bare kvinner som trenger noen å snakke med. Menn kan være fortvilte over situasjonen og uenig med kvinnen som er gravid. Noen er frustrerte over ikke å ha juridiske rettigheter vedrørende valget.

Velger man abort, tilbyr Amathea samtaler etterpå. Reaksjonene etter en abort er individuelle. Noen føler lettelse og går videre i livet, andre kan få en sorgreaksjon over et svangerskap som ikke ble fullført. Det er viktig at kvinnen får tid og rom til å bearbeide sorgen.

Velger man å fortsette svangerskapet, kan Amathea hjelpe til med veiledning om hvilke muligheter man har, og hvilke andre hjelpeinstanser som finnes.

Det arrangeres også svangerskapskurs for kvinner som er alene om omsorgen. Det er viktig å oppleve at en ikke er alene om å være i en situasjon, og å få muligheten til nettverksbygging.

LES OGSÅ: Slik kommer du deg over kjærlighetssorgen

 

Amatheas tilbud 

Amathea tilbyr: 
-informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
- samtale underveis og etter fullført svangerskap
- samtale før og etter abort
- svangerskapskurs for enslige
- mor-barn-grupper     
- undervisning
- graviditetstest

Alle tjenestene er gratis. Slik kontakter du Amathea:

Amathea, Trøndelag:
Kjøpmannsgt. 31
Tlf : 90 65 90 60
trondelag@amathea.no
www.amathea.no