(StudentTorget.no):

Eksamensoppkjøringen kan være en svært stressende tid. Store mengder pensum skal gjennomgås og all viktig informasjon skal helst sitte klistret fast til hjernebarken på selve eksamensdagen. Bare tanken på å skulle memorere store mengder fakta kan få de aller fleste til å skjelve i knærne, men fortvil ikke, det finnes gode råd fra forskere som har viet sin tid til å utforske hvordan vi lærer best mulig.

 

1. Egentesting

Gjør du deg vant med testsituasjonen vil det bli lettere å håndtere nervene under selve eksamen, noe som er et stort pluss i seg selv, men det finnes også andre fordeler med denne studieteknikken. Den amerikanske forskeren Jeffrey D. Karpicke og hans kolleger antyder i en forskningsrapport at egentesting også kan gjøre at du lærer deg stoffet bedre. I studien så Karpicke og de andre forskerne på effekten av de to læringsmetodene; egentesting, der du prøver å huske det du har lest uten at du titter i boka, sammenlignet med det å tegne tankekart og logiske diagrammer for å se sammenhenger. Resultatene viste at studentene som hadde egentesting som læringsmetode husket hele 50 prosent mer av det de hadde lest på lang sikt enn studentene som tegnet tankekart. Egentesting er altså en mer effektiv studieteknikk enn tankekartmetoden skal vi tro Karpicke og hans forskerkolleger.  


 

2. Morsomme fonter

Lei av Arial og Times New Roman? Forskere ved det amerikanske lærestedet Princeton University gir deg endelig et påskudd til å ta i bruk litt mer funky fonter når du skriver eksamensnotater. Studien deres viser nemlig at deltakerne husket mer av det de hadde lest når teksten sto skrevet i en uvant font.Forskerne testet ut standardfonten Arial kontra to mer uvanlige skrifttyper, Bodoni MT og Comic Sans. Teorien er at jo mer energi du må bruke for å ta til deg informasjonen, dess bedre vil den feste seg til hukommelsen. Med andre ord, når du må anstrenge deg for å tyde en uvant skrifttype vil hjernen jobbe hardere, og da øker også sannsynligheten for å huske det du leser.

LES OGSÅ: Studieteknikk - 10 tips

 

3. Skriv om bekymringene dine

Til tross for gode forberedelser er det slett ikke uvanlig å få skjelven på selve eksamensdagen. Kjenner du angsten komme krypende i timene før det braker løs kan det være lurt å bruke noen minutter på å skrive ned de nervøse tankene dine. Hva bekymrer du deg mest over og hvorfor?Gerardo Ramirez og Sian L. Beilock har utforsket hvorvidt det å skrive om sine bekymringer før en viktig prøve kan påvirke studenters prestasjon. Resultatene fra studien viste at det hjalp å skrive ned de nervøse tankene. Studentene som gjorde dette presterte bedre enn de som ikke gjorde det, og særlig studenter som slet med nervene forbedret sine resultater.  


 

Kilder:J.D. Karpicke m.fl (2011) Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping ScienceExpress, publisert online 20. januar 2011

C Diemand-Yauman, DM Oppenheimer og EB Vaughan (2011) Fortune favors the bold (and the Italicized): effects of disfluency on educational outcomes. Cognition Vol. 118, nr. 1, side 111-115G Ramirez og S Beilock (2011) Writing About Testing Worries Boosts Exam Performance in the Classroom Science vol. 331 nr. 6014, side 211-213forskning.no