(StudentTorget.no):

Sommerferien er ferdig, og høstsemesteret er i full gang for studenter over hele landet. Mange ønsker en god start på studiehverdagen, og en god studieplan kan være løsningen.

Ønsker du å sette opp en god studieplan og unngå skippertak mot slutten av året? Ukas studietips tar for seg hvordan man setter opp en studieplan for hele semesteret og fra uke til uke.

Ukas studietips!

 

Ukas studietips er en ukentlig spalte hvor vi gir deg tips til hvordan du kan få en enklere studiehverdag slik at du lykkes med å nå dine mål for semesteret.

Dette kan være alt fra studieteknikker og temaer knyttet til eksamen og læring, til hverdagstips, tips til hva du bør spise og hva du kan gjøre for å sørge for at ting ligger til rette for at du skal nå dine mål for studiene.

 

 

Hvor skal man lage planen? 

Det finnes mange muligheter for hvor man kan lage en studieplan. Mange har også forskjellige preferanser. Mens noen velger digitale løsninger som Apple eller Google sin kalender, velger andre ikke-digitale løsninger som almanakker eller diverse kalendere i papirform. Det er fordeler både ved digitale- og ikke-digitale løsninger, men det aller viktigste er å finne ut hva man føler passer best for seg selv. 

 

Semesterplan:

For å få en god begynnelse på et nytt semester er det lurt å lage en oversikt over hvilke fag og eksamener man skal ha, i tillegg til ting du skal gjøre utenfor studiet. For å forhindre å føle seg stresset over hvor mye man må gjøre er det lurt å lage en enkel og oversiktlig plan hvor man har fokus på det viktigste.


 

Her er tips til hvordan man setter opp en semesterplan: 

1. Få oversikt over når du har eksamen. Skriv ned dato og hvilket fag / emne du har eksamen i

2. Legg inn dato for innleveringer av semesteroppgaver

3. Jobber du i tillegg til studiet? Skriv ned vaktene dine og eventuelle deadlines.

4. Legg inn alle faste aktiviteter i planen. Som for eksempel trening, fritidsaktiviteter og andre aktiviteter

5. Skal du på ferie? Skriv inn eventuelle datoer i planen

LES OGSÅ: Hvordan norsk edtech stepper opp for stengte skoler og universiteter

 

Ukeplan: 

I et semester kan ukene se forskjellige ut. Man har kanskje ikke de samme fagene hver uke, og planer kan endre seg. Det er derfor lurt å sette opp en egen ukeplan. 

LES OGSÅ: Podkast som undervisningsmetode

 

Her er tips til hvordan man setter opp en ukeplan:

1. Skriv ned alle dagene i uka. Om man jobber eller studerer i helgene kan det være lurt å legge til disse dagene i planen i tillegg.

2. Skriv ned hvilke undervisninger du har, inkludert klokkeslett og emne / fag

3. Få en oversikt over om du har noen deadlines

4. Skriv inn når du skal på jobb

5. Legg inn tid til trening og andre fritidsaktiviteter

6. Om du har noen avtaler / arrangementer, skriv inn dette i planen

Slik kan en ukeplan se ut i Apple sin digitale kalender: 

 

Daglige og ukentlige mål

For å holde motivasjonen oppe kan det være lurt å lage seg daglige eller ukentlige mål. Disse kan legges inn i ukeplanen. Man må passe på å ikke ta seg vann over hodet. I alle fall ikke den første uka. Pass på å lage deg oppnåelige mål. Da er det lettere å holde seg motivert og føle at man henger med i studiet. Man kan også ha mål for semesteret som legges inn i semesterplanen.