Hva kan du gjøre for å øke lesehastigheten ytterligere? Hurtiglesning er svaret. Lær deg teknikken, øv deg og du vi tre- og firedoble din lesehastighet. Hurtiglesning er ikke mye nevnt i dagens skole. Vi har derimot et forhold til lesehastighet.

Lesehastigheten er satt i sammenheng med kriterier for nedre kritisk grense for lesing i barneskolen som er  80 ord i minuttet. Er man over denne grensen så er alt i orden. Vel og bra at vi skal ta vare på de elevene som trenger ekstra lesehjelp, men hva med de andre som ønsker å forbedre lesehastigheten?

 

Hva er normal lesehastighet?

Når man leser en skjønnlitterær tekst, bør man kunne lese 300 ord per minutt. Enkelte tekster krever imidlertid mer tid enn andre. Vanskelig tekst i faglitteratur senker for eksempel lesehastigheten. Det samme gjelder tekst med nye navn og hyppig bruk av fremmedord. Bokstavstørrelse og tekstbredde virker også inn på lesehastigheten. Noen mener at normal lesehastighet ligger på 250 ord pr. minutt. Som et eksempel litt på siden, så må du lese over 120 ord per minutt for å følge tekstingen på kino / TV på utenlandske filmer.

 

Hvor fort leser du?

Det er enkelt å måle lesehastigheten. Du finner en roman, teller antall ord på ti linjer og deler på ti. Nå vet du hvor mange ord det er på hver linje. Man leser i fem minutter. En annen person tar tiden. Så teller du hvor mange linjer du har lest, ganger antall ord pr. linje og deler på fem.


 

Hvor mye raskere kan man lese?

Stort sett alle mennesker har muligheter til å lære seg å lese langt raskere enn hva de gjør i dag. Normal lesehastighet er på 250 ord i minuttet, men det finnes i dag mennesker som kan lese over 50 000 ord i minuttet med spesiell fiksering og øyefokus. Alle kan med litt trening og bevisstgjøring komme opp i en lesehastighet på minst 1000 ord i minuttet. Så å tre eller firedoble hastigheten er inn rekkevidde for de fleste av oss.

LES OGSÅ: Hvordan studere effektivt


Hvordan lærer man å lese du hurtigere?

 • Les vertikalt.
  - vi leser vanligvis fra venstre mot høyre
  lær deg å lese nedover på siden.
 • Les med fokus på flere ord i slengen
 • Les teksten raskere!
  - du venner deg til et høyere lesetempo
 • Les aviser
  - utmerket trening til å øve seg på vertikal lesning
 • Hvor mye tid  skal du bruke?
  - om du har 15 minutter til å lese avisen og ikke de vanlige 45 minutter må du ha en plan.
 • Plan og overblikk. Få svar på: Hvem? Hva? Hvor? Hvorfor?
  - i artikler og aviser bruker du denne metoden.
 • Tren på å leser raskt. Som med all læring er de tre viktigste rådene: Øv. Øv. Øv.

 

Når skal du ikke lese raskt?

Når det gjelder bruksanvisninger, så må disse leses meget langsomt og nøye. Å hurtiglese en bruksanvisning er som regel absolutt bortkastet. Iblant direkte livsfarlig. Her gjelder det at du oppfatter skritt for skritt hvordan du skal gå frem. Mange ganger kan det være nødvendig å lære en bruksanvisning utenat.

Nettstedet www.hurtiglesing.no viser deg hvordan du kan lære deg å lese hurtigere.