Mange studenter bruker verdifull tid på Facebook. Nå vil amerikanske forskere gjøre denne tiden nyttig, skriver Adresseavisen.

 

Applikasjonen Mixable er utviklet av forskere ved Purdue University i Indiana, USA, og testes nå ut av 500 studenter ved universitetet.

Meningen med applikasjonen er at studenter skal kunne bruke Facebook til læring i forbindelse med studiene, da mange allerede bruker mye studietid på Facebook og andre sosiale medier.

Blogging, diskusjoner, forelesninger via podcasts og deling av læringsinformasjon er noe av det Mixable tilbyr.

 

 

Åpent system

 

Postdoktor Birgit Krogstie ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU er positiv til den nye applikasjonen.

- Jeg liker veldig godt åpenheten i systemet, som gjør det mye lettere å dele informasjon med medstudenter og andre. Dette kan være en inspirasjon for læringssystemer som ikke fungerer så godt på dette området, som It's Learning, sier hun til Adresseavisen.

Hun stiller seg åpen til å prøve ut Facebook-baserte systemer også ved sitt hjemmeuniversitet.

- Jeg er jo forsker, og synes det er spennende med nye ting. Jeg har for eksempel sett eksempler på vellykket bruk av Facebook som prosjektstyringsverktøy hos våre egne studenter. Såvidt jeg skjønner er Mixable i en testfase nå, så det blir interessant å se om dette er et blaff eller om vi vil se noe videre utvikling av denne typen studentapplikasjoner.

Krogstie tror likevel ikke Mixable kan erstatte de læringsplattformene som allerede finnes ved norske læresteder.

 

 

Studentrettede applikasjoner

 

En student ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) har nylig utviklet en applikasjon til mobil som åpner for at studentene kan lese internnyheter og sjekke timeplan.

Høyskolelektor Tor-Morten Grønli ved NITH mener det er naturlig at en IT-høyskole som NITH tilbyr applikasjoner som tilrettelegger kommunikasjonen mer for sine studenter.

- Mobile enheter blir stadig mer aktuelle formidlingskanaler, forklarer han.

Grønli forteller Adresseavisen at han ikke har kjennskap til applikasjonen Mixable, men at han mener sosiale medier absolutt kan være viktige hjelpemidler for studenter i dagens samfunn.

- Vi bruker ikke Facebook som læringsverkøy, men det brukes aktivt både i rekruttering av studenter og som datakilde. Facebook er jo en viktig ny arena å møte studentene på, avslutter han.

Kilde: Adresseavisen