(StudentTorget.no):

Eksamen nærmer seg med stormskritt, og du har altfor mange sider igjen å lese. Du kan enten skumlese alt og satse på at du husker litt, eller lese deler av pensum og gamble på at du er heldig. Eller finnes det et alternativ?

- Å bruke tankekart gjør at jeg lettere får oversikt over det jeg skal huske. Jeg får samlet det aller viktigste stoffet på et mindre «areal» enn i hodet.

Studenten Iselin mener tankekart er en veldig effektiv notatteknikk. Hun benytter selv metoden flittig, og tenker at det er den beste måten å lese til eksamen på.

- Jeg tar først egne notater fra pensum. Når jeg har lest over disse, lager jeg tankekart over det viktigste stoffet i tillegg til det stoffet jeg kan dårligst.

 

Nyttig notatteknikk

Tankekart kommer fra det engelske begrepet «mind-mapping», og brukes på mange områder. Hvorfor det har vist seg å være spesielt nyttig som notatteknikk, kan gründer og forfatter Bjørn Ringom si mer om.

- Når man noterer regelmessig med tankekart-metoden fester informasjonen seg raskere. Repetisjon av tankekart er svært tidsbesparende, og ved hjelp av repetisjonsteknikk på hjernens premisser kommer kunnskapen og forståelsen til langtidshukommelsen på kortere tid.

Metoden ble utviklet av psykolog Tony Buzan på slutten av 70-tallet, og introdusert i Norge av Ringom tidlig på 80-tallet. Siden har Ringom presisert tankekartsystemet i forbindelse med læring, og skrevet flere bøker om personlig utvikling og læring.

- Tankekart er en noteringsmetode som plasserer informasjon på papir, tilsynelatende på samme måte som informasjon lagres i hjernen. De som tar teknikken i bruk rapporterer om til dels uvanlig høy fremgang karaktermessig, sier Ringom.


 

SLIK LAGER DU TANKEKART

 

✔ Sett ordet eller begrepet du vil undersøke i midten.

✔ Bruk aktive ord, ikke skriv setninger

✔ Bruk tegninger, selv enkle og primitive for å aktivisere mer av sansene.

✔ Bruk farger, enten for å kode forskjellige deler av informasjonen (f.eks. gult for viktig, rødt for straks, blått kan vente) eller bare som dekor.

✔ Bruk trykte bokstaver.


Kilde: Del og bruk

 

 

- Bruk farger

- Når jeg sitter på eksamen, kan jeg «se for meg» tankekartene, og på denne måten huske ting mye bedre.

Iselin studerer for tiden reiseledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS), og mener tankekart-metoden er en ypperlig måte å strukturere pensum på.

- Jeg har ofte ett tankekart for hvert kapittel eller emne. Deretter lager jeg en runding i midten med temaet jeg skal skrive om, og så skriver jeg relevante stikkord rundt, setter ring rundt disse, og lager strek fra midten og ut til «boblene» igjen, forklarer hun.

Det spesielle med metoden er at tema skrives midt på et liggende ark, med underpunkter som skrives og tegnes på linjer ut fra sentrum. Ringom kan fortelle at «fargebruk er helt avgjørende for å få de beste resultatene», og Iselin tenker at dette nok stemmer.

- Jeg bruker en del farger, og gjerne forskjellige farger ut i fra hvor godt jeg kan det som står på tankekartet. Jeg bruker også tegninger og modeller, for å lettere memorere når jeg sitter på eksamen, sier hun.

LES OGSÅ: Slik lykkes du med mappeeksamen

 

DERFOR BØR DU BRUKE TANKEKART

 

I boka "Lær å lære" gir Bjørn Ringom deg mange gode og nyttige råd om studieteknikk.

✔ Du noterer mer kreativt slik at du øker motivasjonen.

✔ Du lærer å huske bedre uten å bruke memo-teknikker.

✔ Du får langt bedre oversikt, notatene blir bedre organisert og enklere å bruke.

✔ Du sparer tid på mange typer arbeidsoppgaver.

✔ Du øker forståelsen når du noterer fra kurs, foredrag og fagbøker.

✔ Du stimulerer flere områder i hjernen som gjør at du tenker mer kreativt og logisk.

✔Du bedrer din effektivitet.


Kilde: Ringom Instituttet

 

 

Slippe å lese?

Ifølge Ringom finnes det en «korrekt» måte å lage tankekart på.

- Det er få ting å huske på, men de er vesentlige. Hovedregelen er maksimalt 2 ord på hver linje, men du kan ha så mange linjer du bare vil. Igjen, farger er avgjørende, og små ikoner eller tegninger som visualiserer nøkkelord, gir enda bedre resultater.

Han mener at det nok er flest fordeler med å lage tankekart, men at det kan være tidkrevende at man  er nødt til å notere.

Med teknologien har også tankekartene blitt digitalisert, og det finnes i dag mange programmer for tankekart på PC. Det er hverken Iselin, som kun noterer på papir, eller Ringom overbegeistret for.

- Forskning viser at notater fra hånd stimulerer læringsprosessen sterkere enn ved å bruke datamus og klikkmetoden. Det handler om at hjernens motoriske system blir involvert i læringsprosessen, og hensikten med teknikken er jo å notere på en måte som stimulerer læring, sier han.

Ringom understreker nytten tankekart kan ha for eksamensforberedelsene dine.

- Setter man tankekartene inn i et repetisjonssystem, kan man få kunnskapen til langtidsminnet i god tid før eksamen. Det betyr at de som vet at metoden gir de beste resultatene, slipper å lese i forkant av en eksamen. Man trenger ikke å repetere noe man allerede kan?