Aseel Hassan studerer ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold. Hun er på sitt tredje år av bachelorprogrammet Marinteknisk drift.

Aseel forteller om hvordan det er å gå dette studiet, og om de ulike mulighetene en slik utdanning gir.

– Jeg valgte dette studiet, fordi jeg er interessert i mekanikk, som studiet baserer seg på.

 Jeg ønsket å gå et studium som ville gi meg en sikker jobb, og denne utdanningen gir meg allerede jobb før endt studium.

 

Mitt studie: Marinteknisk drift

Navn: Aseel Hassan

Alder: 25

Studie: Marinteknisk drift

Studiested: USN, Campus Vestfold, ved Horten

 

Studiets innhold og undervisning

Universitetet i Sørøst-Norge Campus Vestfold er eneste studiested i Norge som tilbyr en profesjonsrettet bachelor innen marinteknisk drift. Studiet er variert, og har en kombinasjon av både teoretiske og praktiske emner.

– Studiet starter med vanlige forelesninger med emner som matematikk og fysikk. 

 Dette studiet baserer seg på STCW-krav, som innebærer en del krav om å kunne ulike ting som blant annet matematikk, fysikk, termodynamikk, måleteknikk og miljøvennlighet. Men det er også andre praktiske krav som for eksempel elektro. 

Disse kravene trengs for å få løst ut sertifikat til å jobbe som maskinist / maskinoffiser, utdyper Aseel. 

For å kunne få sertifikat til å jobbe som maskinoffiser, må man gjennomføre et ekstra praksissemester, som blir regnet som en del av kadett-tiden, etter bacheloren på tre år.

Studiet starter med teori og forelesninger, og blir mot andreåret mer praktisk orientert.

– Innholdet i studiet er lærerikt og unikt. Jeg synes det er spennende med praksis, som var noe vi alle så frem til. I praksis, får vi det helhetlige bildet, vi lærer hvordan alt henger sammen og får knyttet teorien vi har lært til praksis.

Aseel forteller om noe av det de lærer under studiet.

– Vi lærer alt fra hvordan en båt klarer å flyte på sjøen, til hvordan hver eneste komponent i maskinrommet påvirker fremdriften av fartøyet. Samtidig, får vi en helhetlig forståelse av systemer i fremdriftsmaskineriet.

Studiets tredje år inneholder en del praktisk undervisning, og studentene får da muligheten til å knytte teorien de har lært til praksis. Her foregår mye av undervisningen på maskinlaboratoriet.

 På tredjeåret, begynner vi med emner som maskinromlaboratorium, kuldeteknikk og gassteknikk. Undervisningen i tunglaben på skolen er et maskinlaboratorium, og her lærer vi å knytte praksis til teori.

Vi har i løpet av året flere praktiske fag, men også fag som er en kombinasjon av både teori og praksis, forklarer Aseel. 

Hun forteller at mye av det de lærer på studiet er interessant og spennende, og på spørsmål om hva hun synes er mest utfordrende med studiet svarer hun følgende:

– Matematikk og fysikk kan være litt utfordrende. Jeg måtte legge inn mer arbeid i disse fagene. Men er man motivert og legger inn det arbeidet som trengs, klarer man seg fint.

 

 

Skolen og studiemiljøet

Skolen er utstyrt med ulike laboratorier, inkludert maskiner og utstyr som trengs til de ulike emnene.

– Tilretteleggingen er god, og vi har alle labene vi trenger til de forskjellige fagene. Skolen er også godt utstyrt med tanke på det vi trenger av utstyr innenfor studiet. Det er alltid nok utstyr til alle.

Studiet er ganske mannsdominert, da vi er 3 jenter i klassen. Det er et fint samhold i klassen, og alle er inkluderende, forteller Aseel. 

Campus Vestfold ligger på Borre, som er et tettsted mellom byene Horten og Tønsberg. Det er ca. 20 min til disse byene fra skolen, men skolen har mye å tilby på campus.

Aseel forteller at skolen ligger på bygda, og at de derfor har utsikt mot sjøen. Hun utdyper: 

– Campus Vestfold er det største campus på Universitetet i Sørøst-Norge, og inneholder blant annet treningssenter, studenthus, kafé, kiosk, kantine og bokhandel.


 

Mulighetene etter endt studium

Etter bachelorgraden og praksissemesteret i marinteknisk drift, kan man enten gå master eller gå rett ut i arbeid som maskinoffiser, og arbeidsmulighetene er mange.

I arbeid, blir man en del av mannskapet, der man starter som kadett. Etter hvert, jobber man seg oppover, og til slutt kan man ende opp som maskinsjef.

Det er mulig å ta master i maritim ledelse, som er et ganske populært studie, forteller Aseel. 

– Når man er ferdig utdannet, må man jobbe som kadett i X antall timer for å kunne rykke opp i stilling.

 Kadett er laveste rang i maskinromdepartementet og blir regnet som "lærling". En kan være kadett i alle typer fartøy for å tilegne seg læring og erfaring før man skal rykke opp til å bli 2. maskinist.

Videre kan man jobbe seg oppover til 2. maskinist, og etter å ha seilt i ett år som 2. maskinist, kan man bli oppgradert til 1. maskinist, forklarer Aseel.

Man får mer ansvar etter hvert. Du starter på laveste rang og jobber deg oppover, helt til du blir maskinsjef – som er den overordnede på maskinrommet, utdyper hun. 

Studiet gir også gode muligheter for å jobbe i hele verden. Med denne bacheloren, kan man arbeide på alle typer skip og flyttbare installasjoner.

Studiet er en lederutdanning, som gjør studentene kvalifisert til å jobbe på skip og rigger, i tillegg til anlegg på land.

– Vi blir sertifisert til å jobbe på alle slags fartøy. Man kan blant annet jobbe på cruise, lasteskip, konstruksjonsskip eller supplybåt. Det er også arbeidsmuligheter på land.

Man kan jobbe offshore på for eksempel rigg og anlegg. Studiet gir mange muligheter, og man kan for eksempel jobbe som maskinist på sykehus, som driftsinspektør på havn, eller få en stilling i Sjøfartsdirektoratet, fortsetter Aseel. 

Studiet gir altså mange muligheter i arbeidslivet, og på spørsmål om hva Aseel kunne tenke seg å jobbe som er svaret klart.

– Jeg vil jobbe som maskinist.