Emma (23) studerer til å bli sykepleier ved VID vitenskapelige høyskole. Hun valgte sykepleierstudiet fordi hun har lyst til å jobbe med mennesker, i en variert og givende arbeidshverdag.

 

Mitt studie - Bachelor i sykepleie

Navn: Emma Kjølberg

Alder: 23

Studie: Bachelor i sykepleie

Studiested: VID vitenskapelige høyskole, i Oslo

 

Hvorfor valgte du sykepleie?

 Jeg valgte dette studiet, fordi jeg ønsker å jobbe med mennesker på forskjellige plan i en variert og givende hverdag. Det å jobbe turnus synes jeg også virker spennende, fordi da blir ingen dager like.  

 

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?

Å være sykepleier er å hjelpe mennesker med å ivareta sine grunnleggende behov, og derfor er det viktig at en sykepleier har god kunnskap om hvordan mennesker kan ivareta egen helse, og hvordan mestre sykdom og lidelser.

Emma forteller at undervisningsopplegget fra uke til uke varierer, avhengig av hvilke undervisere som er tilgjengelige, og hvorvidt det er noen eksamener rundt hjørnet.

– Vi hadde semesterets første eksamen allerede i oktober, så undervisningen var så å si rettet mot denne eksamenen fram til da. I tillegg til forelesninger, hadde vi ca. ett obligatorisk seminar i uka.

Etter det, var uka delt inn i de to siste fagene. Vi hadde undervisning daglig, og inkludert i undervisningen var en obligatorisk tur til ferdighetssenteret én gang i uka, fortsetter Emma. 

Hun forklarer at ferdighetssenteret er et sted hvor studenter kan øve praktisk på det de lærer i teorien.

Videre forteller hun at sykepleierstudiet er 50 prosent praksis og 50 prosent undervisning og teori.

 Så man lærer både det praktiske ved å være sykepleier, og også det teoretiske om kroppens organer og funksjoner.

Hun synes selv det beste med studiet er det praktiske.

 Vi får mulighet til å prøve og feile, og jeg mener at vi på den måten lærer veldig mye mer enn vi hadde gjort dersom studiet var rent teoretisk. Vi får på en måte muligheten til å anvende det teoretiske i praksis, og det er veldig lærerikt.

Det morsomste så langt har vært dagene på ferdighetssenteret, forteller hun.


 

Hva slags muligheter åpner studiet ditt for med tanke på jobb og videre studier?

Det er uendelig mange muligheter når det kommer til jobb, forteller Emma.

Forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering er nøkkelbegreper i en sykepleiers arbeidshverdag.

Disse nøkkelbegrepene gjelder enten man jobber på sykehus, på sykehjem, i hjemmetjenesten, med forebyggende helsearbeid, med psykisk helse, bedriftshelse, i ambulansetjenesten eller i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

 Etter å ha vært i 100% jobb i et år, kan jeg også ta en master i sykepleie hvis jeg vil det.

LES OGSÅ: Interessert i IT og programmering? Viktoria studerer programmering ved UiO!

 

Kan du fortelle litt om skolen og studiemiljøet?

Emma er generelt sett fornøyd med studiet, studiebyen og valget hun har tatt.

 Jeg er spesielt fornøyd med undervisningen og oppfølgingen vi får. Og så liker jeg hvor tilgjengelig alt er i Oslo, og hvor lett det er å komme seg rundt med kollektivtransport.

Hun syntes det var utfordrende å bli kjent med folk i starten, da hun ikke deltok i fadderuka, men grep fra skolen sin side har hjulpet, forteller hun.

 Det virket litt som om mange kjente hverandre fra før av, eller kanskje de ble kjent i fadderuka, så det var litt vanskelig å komme inn i det sosiale.

Vi ble etter hvert satt i noe de kaller «læringsgrupper», og det har hjulpet veldig og gitt oss en arena for å bli bedre kjent, forteller Emma. 

Hun drømmer om å jobbe som intensivsykepleier ved et sykehus eller en legevakt. En annen drøm er å jobbe som sykepleier i psykiatrien. Hvilken av drømmene hun skal følge, vet hun ikke enda.

 Jeg får se hvilken retning jeg dras mot etter praksisen.


 

Hvem ville du anbefalt dette studiet til? Og hva skulle du likt å vite før du begynte?

 Jeg vil anbefale sykepleierstudiet til alle som er glad i mennesker og interesserer seg for menneskekroppen.

Før studiet, begynte visste hun ikke hvor mye arbeid som kreves, hver dag, for å henge med videre i undervisningen.

 Jeg skulle likt å vite hvor mye tid og energi man må legge inn hver dag, og hvor langt bak man faller hvis man går glipp av noen dager med undervisning.

LES OGSÅ: Vil du redde miljøet? Dette kan være masteren for deg!

 

Tips og triks til andre som vil studere det samme?

Emma synes selv det vanskeligste faget har vært anatomi. Hun synes også det til tider har vært vanskelig å motivere seg selv til å arbeide nok med studie og pensum.  

 

 

Hun har derfor følgende råd til nye studenter:

 Prioritér anatomien framfor de andre fagene det første semesteret. De andre fagene kan man ta på sparket, men det går ikke med anatomi.