(StudentTorget.no):

Medisinstudiet har hvert år over 4000 søkere som drømmer om legeyrket, men bare 580 studenter kommer gjennom nåløyet.
 
Ida Susanna Fattah (23) og Hallvard Hagen studerer medisin på henholdsvis tredje og første året ved Universitetet i Oslo. De tror grunnen til at medisinstudiet år etter år topper listen over populære studier, er legeyrkets allsidighet.
 
– Å bli lege er ikke bare et bestemt yrke. Det er veldig allsidig og utrolig mange spesialiseringsmuligheter. En fastlege er for eksempel ikke det samme som en kirurg, forteller Ida og Hallvard.
 
– Du kan bli alt fra statsminister til komiker, sier studentene, og trekker frem eksempler som tidligere statsminister Gro Harlem Bruntland og Trond Viggo Torgersen, begge er utdannet leger, men endte opp i helt forskjellige yrker. 
 
– Medisinstudiet gjør deg ikke automatisk til lege, du kan jobbe med faget som byråkrat, både fagpolitisk og politisk, sier Ida. 
 
Studentene er usikre på hva de selv ønsker å bli, for hver uke som går er det noe nytt innenfor fagfeltet som frister.
 
– Det er spennende fag vi går igjennom, mye forskjellig hver dag. Det jeg har lyst til å bli avhenger av hva vi leser om. Hvis jeg leser om nevrologi en dag, ønsker jeg å bli nevrolog. En annen dag leser jeg om pediatri, og da vil jeg bli barnelege, sier Hallvard. Ida er enig.
 
– Henger man sammen med en kirurg en dag vil man bli det, sier hun.
 
 

– Ta skolen på alvor!

 
Det er ingen hemmelighet at medisinstudiet er krevende. Det er ikke bare krevende å komme inn på studiet, men også gjennomføringen, forteller Ida og Hallvard. Medisinstudentenes beste råd til de som drømmer om medisinstudiet er å ta skolen på alvor.
 
– Det gjelder rett og slett å ha gode karakterer for å komme inn, det er ingen vei utenom. Mange bruker flere år på privatskoler for å forbedre karakterer, men det gjelder å gjøre så mye som mulig ut av det i starten, sier Ida. Hallvard nikker enig, det er bare hardt arbeid som fører deg til legeyrket.
 
– Studiet krever mye arbeid, du må være ganske disiplinert for å komme igjennom alt pensum. Klarer du å holde oppe motivasjonen du kom med da du startet har du mange gode år forran deg, sier han. 
 
 

Studiehverdagen

 
Dagene preges av forelesninger, kurs og PBL-oppgaver (problembasert læring). Studentene får en case de skal løse type: "Josefine på tre år får blemmer under foten, hvorfor?". Etter hvert blir det mye sykehusbesøk.
 
– Utover i studiet er vi en del på sykehus og lærer det å bruke utstyret og verktøyene vi jobber med. Vi blir bedre kjent med hvordan vi bruker kroppen og har mye fokus på å snakke med pasienter. Også lærer vi hvordan organer fungerer, og se på en pasient som har svikt i et organ, hvordan utarter det seg, hva slags symtomer man har, det blir mye sykdomslære og behandling, sier studentene.