Søkningen til den treårige bachelorgraden i optometri, ved Høgskolen i Buskerud (HiBu), har økt med 30 prosent i år.

I vinter, ble det satt i gang en kampanje for å øke rekrutteringen til faget, noe som har gitt mye raskere resultater enn skolen forventet.

Over hele landet, er det behov for optikere. Hos oss, får alle studenter jobbtilbud før de er ferdig, og man kan få seg arbeid over hele landet, sier Bente Monica Aakre, leder for Institutt for optometri og synsvitenskap.

 

 

Helsefaglig kompetanse

I Norge, må studentene gjennom samme pensum på tre år som det er vanlig å bruke fire år på i utlandet.

Det er et travelt studium på høyt nivå. Det krever at studentene er arbeidsomme og disiplinerte. Studentene blir fulgt opp tett, og de siste fem årene har i gjennomsnitt 80 prosent gjennomført studiene, sier Bente Monica Aakre ved HiBU.

Det er nå også mulig å etterutdanne seg med et masterstudium i faget på Kongsberg. De aller fleste optikere som jobber i Norge er utdannet her i landet, mens noen har valgt å spesialisere seg med studier på utenlandske universiteter.

Tidligere, var optiker et håndverksfag med en teknisk utdannelse, men på 1980-tallet ble det en del av helseprofesjonen.

Optikere fikk mer opplæring i øyehelse, sykdomslære og naturvitenskap. I dag, har optikere henvisningsrett til øyelege og kan bruke diagnostiske medikamenter ved synsundersøkelser, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund.


 

Variert jobb

Hele 30 prosent av dem som søker optikerutdanningen gjør det etter anbefaling fra sin egen optiker, viser tidligere undersøkelser.

Halvparten oppgir foreldrene som viktigste rådgiver, når de skal velge utdanning. De fleste søker videre informasjon på nettet, og omtrent 30 prosent baserer yrkesvalg i hovedsak på informasjon fra internett, sier Knudsen.

Flertallet av optikere jobber i butikk, der de undersøker synsfunksjonen til folk og tilpasser briller eller kontaktlinser.

En viktig del av jobben er å gi råd og å velge hjelpemidler. Man bør trives med begge deler for å jobbe i butikk, sier Per Kristian Knudsen.

Noen optikere jobber også på offentlige sykehus, kommunale hjelpemiddelsentraler eller på private øyeklinikker.

Kilde: Newswire.no